Vi erbjuder en kapitalförvaltning som haft sin bästa avkastning under börsens svåraste tider. Det skapar möjlighet till lägre risk men också till högre avkastning i din investeringsportfölj. 

Idén bakom våra fonder är att identifiera och utvärdera ett stort antal högt specialiserade förvaltningsföretag världen över. De bästa väljs att förvalta var sin del av fondernas kapital. Gemensamt för dem är att de lyckas som bäst när pristrender uppstår. Och det brukar sammanfalla med att förändringar inträffar i det ekonomiska klimatet.

Förutom fonder erbjuder RPM även kundspecifika investeringslösningar, risk management samt utgör Oberoende Riskfunktion för ett antal svenska hedgefonder.

RPM grundades 1993 och står under tillsyn av svenska Finansinspektionen samt amerikanska CFTC och NFA. 
 


RPM har tre huvudsakliga verksamhetsområden: Fonder och förvaltning, risk management och Oberoende Riskfunktion.

RPMs fonder "RPM Evolving CTA Fund" samt "Galaxy" finns tillgängliga på Avanza och Fondmarknaden/MFEX. 

 RPM förvaltar i dagsläget fyra fonder: RPM Evolving CTA Fund, Galaxy Fund, Qlab Convexity och Qlab Convexity DL. 

 Lär dig mer om våra tjänster, våra värderingar eller vår bransch. Vi gillar att ge svar på tal.

RPM förvaltade den första CTA-baserade produkten riktad till svenska investerare redan 1993. Nu är vi tillbaka.