RPM dynamic web

Professionella investerare i RPMs fonder får tillgång till RPM Dynamic Web - en webbaserad tjänst för både internt och externt bruk som ger uttömmande information om avkastning, risktagande, positionering mm. Tjänsten erbjuder även möjligheter till simuleringar, scenariotester samt att ta del av RPMs egenutvecklade indikatorer. Alla siffror uppdateras dagligen. 

Kontakta oss gärna för ytterligare information om denna tjänst.