RPM dynamic web

Institutionella investerare i RPMs fonder och andra produkter får tillgång till RPM Dynamic Web - en web-baserad tjänst för både internt och externt bruk som ger uttömmande information om avkastning, risktagande, positionering mm. Tjänsten uppdateras dagligen. 

Därutöver tillhandahålls även realtidsvärdering av aktuell fond, fördelad på sektorer samt möjligheter till simuleringar och scenariotester.

Kontakta oss gärna för ytterligare information om denna tjänst.