RPM Educational #9 - CTAs och pensionsfondsdilemmat

Finansmarknaderna tenderar att uppvisa olika specifika avkastnings-, volatilitets- och korrelationsmönster i perioder: så kallade regimer.

CTAs har ett unikt, regimberoende, korrelationssamband med aktier. Det är därför viktigt för en institution att införliva regimantaganden i sin modell för att kunna allokera rätt!

RPM Educational #9 - CTAS and the Pension Fund Dilemma

P.S.Om du har svårt att hålla ordning på regimer och portföljer efter att ha läst rapporten är du inte ensam… Vårt råd: läs igen och läs sakta!