Fullsatt på RPMs "CTA Update" 29 nov 2018

Intresset var stort när RPM anordnade “RPM CTA Update” på hotell Anglais. Förutom en presentation av RPMs VD Mikael Stenbom så hade vi även bjudit in Kathy Kaminski från AlphaSimplex i Boston.

Med 2018 och de marknadsrörelserna vi sett i år som utgångspunkt diskuterades skillnaden på “kris” och “korrigering”, hur CTAs positioner har förändrats under året, vilka marknader som uppvisat trender under året, vilka CTA sub-strategier som klarat sig bäst/sämst, mm.

Slutpoängen som båda talarna gjorde var att det vi sett under 2018, både i form av hur CTAs har förändrat sina positioner, samt hur aktiemarknaden rört sig påminner mycket om det vi såg 2007…

2018 vs 2007.PNG