RPM Risk & Portfolio Management AB är ett svenskt företag verksamt inom alternativa investeringar sedan 1993. Mer information om vår verksamhet finner du här.

Fram till för några år sedan har vi på RPM arbetat som leverantörer av förvaltnings- och risk managementtjänster till större banker och finansiella institutioner i främst Europa, Japan och USA. Bland våra kunder och samarbetspartners märks ett flertal ledande internationella investmentbanker och mäklarhus som marknadsför investeringsprodukter baserade på RPMs förvaltning.

Sedan några år tillbaka, erbjuder RPM också alternativa investeringsfonder under eget varumärke till institutionella investerare inom den Europeiska Unionen. Under 2015 blev det också möjligt för privatpersoner i Sverige att investera i våra två fonder. Läs mer om dessa här.

Precis som alla andra förvaltare strävar vi efter att maximera den riskjusterade avkastningen på de tillgångar vi förvaltar. Skillnaden på oss och alla andra? Vi gör det på ett annorlunda vis. Och det är själva poängen.