Historisk avkastning

Avkastningen som kan förväntas från terminsförvaltning beror på många faktorer. I grunden avgörs tillgångsslagets avkastning av hur världens finans- och råvarumarknader uppträder.

Var kommer den ifrån och hur ser den ut?