Frequently Asked Questions


Varför ska jag investera i era fonder och inte i mer aktier?

De flesta som investerar i terminsförvaltning gör det för att minska risken i sin aktieportfölj och samtidigt få möjlighet till ökad avkastning. På lång sikt har terminsförvaltningsindex en avkastning i nivå med börsens, men i och med att terminsförvaltning ofta går som allra bäst när börsen går som sämst, skapar kombinationen av dem positiva effekter både på risk och avkastning.

Är det inte riskfyllt att handla med terminer och optioner?

Ja - om man inte vet hur terminer och optioner fungerar. Men om man gör det, är de utmärkta instrument både för att skapa avkastning och för att hantera risk. Därför är det klokt att låta professionella aktörer ta hand om handeln. RPM använder upp till 15 professionella förvaltare i sina fonder som vi utvärderar löpande och håller en mycket noga koll på. 

Vem bör överväga att investera i RPM:s fonder?

Den som äger en aktieportfölj eller aktiefonder och som är orolig för den fortsatta börsutvecklingen eller den som bara önskar en jämnare utveckling i sin investeringsportfölj. 

Vad är det svåraste med att vara investerad i terminsförvaltning?

För den som är van vid aktiemarknaden kan det upplevas som svårt att förstå varför det går upp eller ned i terminsförvaltningen. För terminsförvaltning kan ibland gå i samma riktning som börsen och ibland i motsatt riktning.

Dessutom är avkastningsprofilen helt annorlunda. Börsen kännetecknas oftast av långa uppgångsperioder avbrutna av kraftiga fall. Terminsförvaltning kan ha längre stillastående eller t  o m nedåtgående perioder medan uppgångarna är ofta kraftiga och snabba.

En konsekvens av detta är att investerare ibland köper och inte minst säljer andelar i terminsförvaltningsfonder vid mindre lämpliga tillfällen.

Vem bör inte investera i RPM:s fonder?

Den som saknar intresse för kapitalförvaltning och som inte äger aktier eller aktiefonder. 

Hur skiljer ni er från hedgefonder?

Det finns många olika typer av hedgefonder. De vanligaste är sådana som försöker tjäna på olika typer av felprissättningar i marknaden. Man försöker t ex identifiera undervärderade och övervärderade aktier som man sedan köper respektive säljer ("går kort i"). Den här typen av strategier kallas ofta för konvergensstrategier; priser förväntas konvergera till "rätt" värden.

Terminsförvaltning domineras av motsatsen;  divergens-strategier. Man följer istället med i prisrörelser på en marknad alldeles oavsett om marknaden anses över- eller undervärderad.

 

 

 

När ska jag investera i era fonder?

Har man en längre investeringshorisont - t ex fem år - spelar det inte så stor roll exakt när man investerar. Annars har det visat sig lämpligt att investera efter en period av låg eller negativ avkastning i fonderna eller då ett börsfall börjar ta fart.

Timing är en svår konst, så för de flesta är nog ett regelbundet månadssparande det bästa.

Hur mycket bör jag investera?

Om man gör långsiktiga historiska analyser där man blandar aktieindex, obligationer, hedgefonder och terminsförvaltningsindex, visar det sig att den bästa riskjusterade avkastningen hade nåtts med en hög andel, >20%, av investeringsportföljen i terminsförvaltning. Men ingen ska investera mer än vad man känner sig bekväm och trygg med.

Hur riskfyllt är det?

RPMs fonder siktar på att ha en volatilitet som är lika med (Galaxy) eller lägre (Evolving) än börsindex. I termer av största värdeminskning från topp till botten har den svenska aktiebörsen gått ner med mer än -60% i början av 2000-talet och drygt -50% under finanskrisen. Evolving upplevt -14% och Galaxy -24% (månadsdata) som sina värsta nedgångar. 

Jag har redan mycket pengar investerade i hedgefonder, så varför ska jag investera hos er?

Hedgefonder har som kollektiv fått större och större samvariation med världens börser. Det innebär att terminsförvaltning faktiskt fungerar lika bra som diversifiering till hedgefonder som till aktiemarknaden.

Varför räcker det inte med en CTA?

Argumentet för att ha flera CTAs - eller terminsförvaltare - i sin portfölj är detsamma som varför man skall äga fler än en aktie. Det handlar om diversifiering. Att minska risken för att man drabbas av att just den förvaltare eller aktie man valt, råkar gå sämre än resten av marknaden.

Varför har jag inte hört talas om RPM tidigare?

Förmodligen för att vi sedan slutet på 1990-talet i huvudsak arbetat med utländska kunder - framförallt i Japan och ute i Europa. Men de som varit med länge kanske minns Swedbanks Terminsförvaltningsobligationer (TFO) på 1990-talet som RPM förvaltade.

Var kan jag lära mig mer om terminsförvaltning?

På den här hemsidan finns en del länkar till material om terminsförvaltning. Annars har den amerikanska terminsbörsen Chicago Mercantile Exchange (CME) en utmärkt samling med artiklar och annat på sin web-site.

Även branschorganisationen AIMA har skrivit en lättförståelig artikel om terminsförvaltning och dess roll i en diversifierad portfölj; Managed Futures - riding the wave

För den som vill ha fördjupad kunskap finns även en utmärkt bok skriven av Alex Greyserman och Kathryn M. Kaminski (tidigare anställd på RPM) som heter "Trend-following with Managed Futures - the Search for Crisis Alpha".