RPM har tre primära verksamhetsområden. Förvaltning av fonder inom terminsförvaltning och systematisk Global Macro (CTAs) är ett. Risk management och -monitoring för alternativa investeringar och fonder är ett annat. Till sist är vi även Oberoende Riskfunktion för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF). Till vänster kan du lära dig mer om vad vi kan. 

Jag vet vad ni kan. Jag är intresserad av fonderna!