Futures project

Projektet “The Efficiency of Futures Markets” är ett gemensamt forskningsprogram mellan Ghent University (Belgien), Queen’s University Belfast (Storbritannien) och RPM Risk & Portfolio Management AB. Programmet är finansierat av Europeiska Unionens Marie Curie Actions Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP). 

Läs mer om projektet här.