risk management

RPMs risk management och risk monitoring-tjänster utnyttjas främst av större investerare samt av förvaltare av alternativa investeringar som önskar erhålla en oberoende, löpande utvärdering av risktagande, positionering mm. För denna tjänst används RPM Dynamic Web som bl a innehåller en realtidsvärdering av investeringar samt rapporter i PDF-format tillgängliga via RPM Dynamic Web samt distribuerade via e-mail.

Kontakta oss gärna för ytterligare information om denna tjänst.