kort om European Sicav Alliance

European Sicav Alliance, E.S.A., är världens första och äldsta SICAV-fond inom terminsförvaltning. Fondbolaget inledde sin verksamhet redan 1991 och övertogs av RPM 1993.

E.S.A. har sedan sin start samarbetat med CACEIS Bank Luxembourg och dess företrädare. CACEIS utgör fondens Administrator, Transfer Agent och Förvaringsinsitut. 

Lär dig mer om CACEIS!