Vi gillar att vara annorlunda
... men vi är bra på att hålla oss till spelreglerna

I oktober 2014 gav Finansinspektionen RPM Risk & Portfolio Management AB tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Företaget erhöll dessutom tillstånd att förvalta två icke EES-baserade investeringsfonder. Därmed övergick RPM från att bedriva värdepappersrörelse till att bli en förvaltare i enlighet med den nya lagen.

Därutöver är RPM registrerad som CTA med National Futures Association (NFA) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i USA.