RPM förvaltar i dagsläget två multi-CTA fonder med lite olika egenskaper:

RPM Evolving CTA Fund är brett diversifierad och fokuserar på mindre, innovativa CTAs vars storlek och ålder ännu ej begränsar deras frihetsgrader. Fonden investerar idag med 13 CTAs med olika egenskaper. RPM Evolving CTA Fund syftar främst till att ge investerare skydd (avkastning) i tider av större, utdragna nergångar på aktiemarknaden ("Crisis Alpha"), men med betydligt bättre riskspridning än att investera med en enskild CTA.

RPM Galaxy utnyttjar stora, välkända CTAs och har ett tydligt trendföljande fokus. Fonden syftar till att ge investerare högt "Crisis Alpha" - dvs hög avkastning i tider av stora och uthålliga börsfall och marknadsoro. 

Båda fonderna är baserade i Luxemburg under RPMs paraplyfond European Sicav Alliance (E.S.A.) och registrerade i Sverige under AIFMD.