RPM evolving CTA fund

RPM Evolving CTA Fund är en prisbelönt fond som baseras på observationen att yngre CTAs med ett förhållandevis litet kapital under förvaltning levererar en högre riskjusterad avkastning än sina större och mer välkända branschkollegor.

Fondens ambition är att tidigt identifiera sådana CTAs som bedöms ha förutsättningar att bli nästa generations branschledare, genomföra en omfattande utvärdering och slutligen allokera en del av fondens kapital till dem. 

Fonden domineras av trendföljare som har visat en god förmåga att leverera Crisis Alpha i tider av utdragna börsfall och finansiell oro. Dessa förvaltare balanseras av kortsiktiga CTAs, Volatilitets CTAs (VIX) samt CTAs som drivs av fundamentala faktorer. Detta för att öka fondens diversifiering. Alla ­förvaltare är systematiska. CTAs byts ut i enlighet med fondens filosofi gällande storlek och ålder, samt baserat på prestation.

Med hjälp av egenutvecklade indikatorer samt 25 års erfarenhet från CTAs så skapar RPM värde i fonden genom; 1) val av CTAs, 2) riskallokering mellan CTAs och 3) riskökningar/ riskminskningar baserade på vår syn på marknaden.


För mer detaljerad fondfakta och risknivå, vänligen ta del av fondens fondfaktablad. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

FONDFAKTA

ISIN LU1193396774

Bloombergkod ESODIER LX

Valuta Svenska kronor

Kursnotering/Handel Dagligen

Tillgänglig via se "Att investera"

Minsta insättning 1 000 kr

Månadssparande Ja (100 kr)

Insättnings/utträdesavgift 0%

Förvaltningsavgift 1,2%

Prestationsbaserad avgift 5,0% (över "high watermark", dvs över tidigare högst uppnådda nivå)

Förvaringsinstitut Caceis Bank Luxemburg

DOKUMENT

Månadskommentarer augusti 2019

Faktablad RPM Evolving Fund E-I 2019

Faktablad RPM Evolving Fund E-R 2019

ESA - Prospekt

Informationsbroschyr 2019

ESA Halvårsrapport Juni 2019

ESA Årsrapport 2018

CTA-European-Performance-Winner-Logo.jpg