RPMs fonder RPM Evolving CTA Fund samt RPM Galaxy finns tillgängliga på Avanza, Handelsbanken och Fondmarknaden.se samt via Max Matthiessen och Söderberg&Partners (fler marknadsplatser är på väg).

Minsta investering i bägge fonderna är 1 000 SEK (100 SEK vid månadsspar) och de handlas dagligen. För större investeringar finns också möjligheten att investera via SEB, Handelsbanken, Nordea eller via ombud anslutna till MFEX eller Nasdaq samt direkt via CACEIS Bank i Luxemburg som är fondernas förvaringsinstitut. 

Fonderna finns tillgängliga i olika valutor och klasser och har följande ISIN-koder:ESA RPM EVOLVING CTA E-R (SEK) LU1193396774


ESA RPM EVOLVING CTA E-I (SEK) LU0396591157

(minsta insättning i E-I klassen är 5 000 000 SEK)

 


ESA GALAXY E (SEK) LU0427297873


Vill du investera i annan valuta? Vi har andelsklasser i EUR/CHF/USD. Kontakta oss för vidare info/ISIN!