Kort om terminsförvaltning

Terminsförvaltning ("Managed Futures", "CTAs", "trendförvaltning") är en form av alternativ kapitalförvaltning där förvaltningen sker genom en oftast modellstyrd handel med terminskontrakt och andra derivatinstrument. 

Den kanske främsta fördelen med terminsförvaltning är, vid sidan av den historiska avkastningen, dess låga korrelation med traditionella investeringar som aktier och obligationer. Därmed skiljer sig terminsförvaltning från de flesta hedgefonder som ofta uppvisar en tydlig samvariation med aktiemarknaden. Terminsförvaltning lämpar sig därför särskilt väl som komplement till aktieinvesteringar. Avkastningen har historiskt varit mycket god just under de perioder som världens börser gått som allra sämst.

... och vad är en CTA?

Handeln med terminskontrakt och andra derivatinstrument genomförs av sk. Commodity Trading Advisors (CTAs). En CTA är oftast ett oberoende företag som utvecklat datordrivna modeller för handel med en mängd olika terminskontrakt på börser världen över. En typisk CTA kan vara aktiv på över 100 olika marknader; valutor, råvaror, energi, metaller, räntekontrakt, aktieindex mm. vilket möjliggör en god diversifiering.

Branschen domineras av sk. trendföljande CTAs. Deras modeller är utvecklade för att identifiera uthålliga prisrörelser på marknader och de intar långa (tjänar på uppgång) eller korta (tjänar på nedgång) positioner på dessa marknader i proportion till pristrendens styrka, dess förhållande till pristrender på andra marknader samt en mängd andra faktorer som varierar från CTA till CTA.

Vid sidan om trendföljare, finns också CTAs som specialiserat sig på att tjäna på i tiden kortare prisrörelser samt de som baserar sin handel på fundamentala faktorer.

Branschen växte fram i USA under 1970-talet och har sedan dess rönt ett växande intresse - inte minst från institutionella investerare som använder terminsförvaltning som sk. "tail-risk protection", dvs. skydd mot kraftiga och utdragna börsfall. Idag beräknas ca. 330 miljarder USD vara investerade med CTAs.

Läs mer om CTAs och terminsförvaltning i denna artikel från branschorganisationen AIMA: Managed Futures - Riding the Wave


Den första CTA-baserade produkten riktad till svenska investerare var Swedbanks "Terminsförvaltningsobligationer" (TFO) som lanserades 1993 och 1994 i samarbete med RPM.