fonder och förvaltning

RPM erbjuder för närvarande två multi-CTA fonder. Båda fonderna är tillgängliga för  professionella och icke-professionella investerare i Sverige. Fonderna har daglig handel. 

Rent legalt är RPMs fonder baserade i Luxemburg under RPMs paraplyfond European Sicav Alliance (E.S.A.) . Läs mer om våra fonder här


RPM har därutöver en betydande erfarenhet av konstruktion och löpande förvaltning av skräddarsydda multi-CTA fonder. Dessa avser främst större institutionella investerare samt distribuerande organisationer som t ex investmentbanker och liknande. För denna typ av tjänster utnyttjar RPM såväl E.S.A. samt företagets CTA-plattform på Cayman-öarna.

Kontakta oss gärna för ytterligare information om denna tjänst.