RPMs månadsbrev: RPMs fonder ner efter kraftig vändning i finansiella marknader

Förra månaden sjönk pristrender till låga nivåer på grund av vändningar på de större finansiella marknaderna. Duvaktiga centralbankskommentarer och förnyad handelsoptimism resulterade i en global aktieåterhämtning och den förnyade aptiten för aktier drog investerare bort från säkrare statspapper vilket drev upp räntorna. Mot slutet av månaden föll emellertid aktiemarknaderna igen och obligationer steg till följd av förnyad rädsla för handelskrig och det inledande impeachmentförfarande mot Donald Trump.

RPM’s fonder var ner i september. Trendföljande strategier var uteslutande ner på månaden medan diversifierande strategier levererade blandade resultat.

De globala ekonomiska utsikterna förblir oförändrade, dvs eftersom återhämtningen i USA: s tillverkning endast förväntas vara tillfällig, förblir den globala ekonomin i en (cyklisk) avmattning. Efter förra månadens fall har indikatorerna nu gått in i neutralt territorium igen. Således togs portföljrisker upp till långsiktiga genomsnittliga nivåer.

För mer detaljer - läs respektive fond månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund september 2019

RPM Galaxy september 2019

RPMs månadsbrev: Händelserik månad med blandad avkastning

Förra månaden var händelserik, med pristrender som steg till nivåer som inte setts sedan januari förra året. Fed genomförde en "hökaktig räntesänkning", handelskriget mellan USA och Kina eskalerade ytterligare, och den amerikanska räntekurvan inverterade och utlöste farhågor om lågkonjunktur bland investerare. Följaktligen steg den amerikanska dollarn och VIX spikade medan aktiemarknader och obligationsräntor sjönk. Mot slutet av månaden publicerade emellertid president Trump en serie tweets som väckte hopp om nya handelssamtal och lyckades sätta stopp för nedgången i aktierna.

RPM:s fonder hade blandad avkastning, dvs RPM Evolving CTA Fund var upp igen med positiva resultat för de flesta förvaltare och substrategier. RPM Galaxy var ner då vinsterna i räntor och råvaror kompenserades av förluster i valuta och ädelmetaller.

Den amerikanska ekonomin saktar ner med svaga tillverkningsdata som kompenseras av stark konsumtion och utanför USA finns det tecken på lågkonjunktur. Några av våra indikatorer har börjat signalera ökad risk för en sell-off. Portföljerna har varit något över långsiktigt genomsnittliga risknivåer och därför har vi nu taktiskt minskat risken till under genomsnittliga nivåer.

För mer detaljer - läs respektive fond månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund augusti 2019

RPM Galaxy augusti 2019

RPMs månadsbrev: Stark avkastning till följd av förhoppningar om ekonomisk stimulans och starka resultatrapporter

Aktier hade en slagig månad men med en positiv absolutavkastning. Amerikanska aktier nådde nya rekordhöjder då investerarna vägde handel och geopolitiska spänningar mot mestadels starka resultatrapporter, en amerikansk ekonomisk tillväxt som var bättre än väntat och förhoppningar på Fed:s första räntesänkning sedan finanskrisen 2008, som också levererades den 31 juli.

De flesta trendföljare levererade stabila vinster i valutor, aktier och obligationer, medan diversifierande CTA-strategier hade varierad avkastning.

De globala ekonomiska utsikterna är fortfarande svaga, men hittills är utvecklingen mindre dramatisk än vad många fruktat. Trots räntesänkningar och potentiellt ytterligare stimulans genom QE, tvivlar vi dock på att en konjunkturavmattning kan undvikas. För närvarande förblir våra indikatorer på neutrala nivåer och därför håller vi fortsatt portföljrisker på långsiktiga genomsnittliga nivåer men övervakar situationen noggrant.

För mer detaljer - läs respektive fond månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund juli 2019

RPM Galaxy juli 2019

RPMs månadsbrev: Ytterligare en positiv månad för CTAs efter rally i aktier och obligationer

I juni 19 ökade pristrenderna ytterligare och ligger nu över sin långsiktigt genomsnittliga nivå. De flesta CTA-förvaltare lyckades kapitalisera på att aktier och obligationer steg till följd av en mer positiv ton i handelssamtalen, stigande förväntningar på en räntesänkning och ökade förhoppningar om förnyade stimulansåtgärder. I övrigt rusade guldpriserna till en 6-årig högstanivå på grund av att de geopolitiska spänningarna ökade och de ökade utsikterna till monetära lättnader globalt.

RPM Evolving CTA Fund hade en ännu en positiv månad med trendföljande förvaltare som bästa substrategi. Diversifierande strategier, det vill säga kortsiktiga förvaltare, fundamentala förvaltare och VIX-förvaltare, hade blandad avkastning men var också positiva på aggregerad nivå. Även RPM Galaxy slutade månaden upp, när förvaltare och substrategier levererade genomgående positiva resultat.

Den globala ekonomiska utsikten är fortfarande svag. Några av våra indikatorer börjar visa varnande tecken och sålunda hålls portföljriskerna strikt på långsiktigt genomsnittliga nivåer. Vi övervakar situationen noga och står beredda att genomföra en taktisk riskminskning vid behov.

För mer detaljer - läs respektive fonds månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund juni 2019

RPM Galaxy juni 2019

RPM Educational #9 - CTAs och pensionsfondsdilemmat

Finansmarknaderna tenderar att uppvisa olika specifika avkastnings-, volatilitets- och korrelationsmönster i perioder: så kallade regimer.

CTAs har ett unikt, regimberoende, korrelationssamband med aktier. Det är därför viktigt för en institution att införliva regimantaganden i sin modell för att kunna allokera rätt!

RPM Educational #9 - CTAS and the Pension Fund Dilemma

P.S.Om du har svårt att hålla ordning på regimer och portföljer efter att ha läst rapporten är du inte ensam… Vårt råd: läs igen och läs sakta!

RPMs månadsbrev: Diversifierande CTAs levererade i aktiefallet

I maj 19 upplevde de globala börserna sin värsta månad hittills i år då handelskriget mellan USA och Kina eskalerade. Det var stora skillnader mellan CTA substrategier, med förluster från råvaror och fallande aktiemarknader  som övervägdes av vinster från räntemarknaderna. 
 
RPMs fonder hade blandad avkastning i maj. De flesta diversifierande strategier lyckades navigera i den krissituerade marknadsmiljön och bidrog positivt till avkastningen. Trendföljande förvaltare hade desto svårare och vinster i räntor övervägdes av förluster i aktier och råvaror. Följaktligen slutade RPM Evolving CTA Fund upp medan RPM Galaxy var ner denna månad.
 
När vi nu går in i juni månad är våra indikatorer fortfarande neutrala och portföljriskerna ligger därför kvar på långsiktigt genomsnittliga nivåer.

För mer detaljer - läs respektive fonds månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund maj 2019

RPM Galaxy maj 2019

RPMs månadsbrev: Positiv CTA-avkastning när aktier når nya höjder

April blev en positiv månad för CTAs och pristrender (TSMOM) fortsatte att öka under månaden. Aktier steg till nya högstanivåer efter förhoppningar om ett handelsavtal mellan USA och Kina. Å andra sidan hade obligationsmarknaden sitt värsta fall på tre månader vilket gjorde att räntesektorn tyngde månadens avkastning.
 
RPMs fonder hade ännu en positiv månad. Avkastningen var blandad mellan förvaltare och substrategier.
 
När vi nu går in i maj månad är våra indikatorer neutrala och marknadsläget förblir osäkert. Portföljriskerna ligger därför kvar på långsiktigt genomsnittliga nivåer.

För mer detaljer - läs respektive fonds månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund april 2019

RPM Galaxy april 2019

RPMs månadsbrev: Trendföljare tar täten när trenderna börjar vakna från sin vinterdvala

I mars kunde vi för första gången på länge se en återhämtning av pristrender (TSMOM) efter att ha legat på extremt låga nivåer i år. Svag ekonomisk data och en invertering av den amerikanska yieldkurvan, resulterade i en större oro för en avmattning av den globala tillväxten. Många CTAs kunde därför kapitilisera på rallyt som uppstod på obligationsmarknaden.
 
RPMs fonder hade en positiv månad där de traditionella trendföljande förvaltarna blev månadens bästa sub-strategi och var upp mellan 2.7% och 12.3%. Hybrida trendföljande, kortsiktiga CTAs samt systematisk makro hade blandad avkastning som varierade mellan -3.4% till +8.6%.
 
När vi nu går in i april månad ligger våra portföljrisker på långsiktigt genomsnittliga nivåer genom att återigen ha ökat den traditionella trendföljande exponeringen. Detta efter att våra indikatorer långsamt håller på att på att vända och tyder på en mer positiv miljö för CTAs.

För mer detaljer - läs respektive fonds månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund mars 2019

RPM Galaxy mars 2019

CTAs ner i sökandet efter trender

Februari var ännu en svår månad för CTAs då pristrender (TSMOM) fortsatte att lysa med sin frånvaro. Både aktier och olja fortsatte förra månadens stigning, om än lite mer volatilt då förtroendet för aktiemarknaden försvagats. Euron tappade mot dollarn efter ECB-tjänstemän luftade tanken om ytterligare en omgång lån till bankerna efter euroområdets avmattning visat sig sämre än väntat.

RPMs fonder var ner med blandad avkastning bland de trendföljande förvaltarna och huvudsakligen negativ avkastning bland diversifierande strategier.

Det makroekonomiska läget har försämrats ytterligare, men förblir osäkra. Vi är dock i en vändpunkt eftersom konjunkturcykeln nu har börjat skifta neråt. Våra indikatorer är överlag neutrala till negativa och därför behåller vi portföljriskerna på något lägre än genomsnittliga nivåer i kombination med en minskad allokering till trendföljande strategier.


Läs mer i månadsbreven nedan:

RPM Evolving CTA Fund februari 2019
RPM Galaxy februari 2019

Utmanande start på året för CTAs - Läs månadskommentarerna här

Januari var en svår månad för CTAs. Både aktier och energi (olja) startade året med att reversera de nedåtgående trenderna från slutet av 2018 och januari blev istället en av de starkaste månaderna någonsin. Globala aktieindex (MSCI World TR) steg med ca 8% och oljepriset rusade med över 20% under månaden. Även den amerikanska dollarn vände riktning och försvagades kraftigt.

RPMs fonder hade negativ avkastning och endast 2 av våra CTAs var upp på månaden.

De ekonomiska utsikterna är fortfarande osäkra. Den amerikanska ekonomin väntas fortfarande gå in i en (konjunktur-) avmattning under de kommande 12 månaderna. Efter Fed:s paus i räntehöjningarna har återhämtningen i aktiemarknaderna tagit ny fart. Då våra indikatorer fortfarande är neutrala till negativa så behåller vi portföljriskerna på lägre än genomsnittliga nivåer. Då vi ännu inte kan se en tydlig riktning på marknaden så har vi minskat allokeringen till trendföljande förvaltare till förmån för diversifierande strategier.

Läs mer i månadsbreven nedan:

RPM Evolving CTA Fund januari 2019

RPM Galaxy januari 2019

RPM EVOLVING CTA FUND NOMINERAD TILL EN HEDGENORDIC AWARD 2018 I KATEGORIN BÄSTA NORDISKA CTA!

HedgeNordic utser varje år vinnare i en mängd olika hedgefond-kategorier. RPM Evolving CTA Fund har blivit nominerad till en HedgeNordic Award 2018 i kategorin "bästa nordiska CTA". Se samtliga nominerade fonder på länken nedan:

https://hedgenordic.com/nominations2018/

RPM Evolving CTA Fund är en diversifierad multi-CTA fond som baseras på observationen att yngre CTAs med ett förhållandevis litet kapital under förvaltning levererar en högre riskjusterad avkastning än sina större och mer välkända branschkollegor. Fonden investerar med mindre CTAs med kortare historik och som befinner sig i en tydligt utvecklingsfas. RPM utvärderar fondens CTAs på löpande basis, allokerar mellan förvaltarna och justerar fondens risknivå med stöd från egenutvecklade indikatorer och analyser. 

RPMs Mikael Stenbom gästar Placerapodden

Mikael Stenbom gästade Placerapodden med Pär Ståhl och Fredrik von Schantz. Poddavsnittet är en bra introduktion till CTAs och berör ämnen som Crisis Alpha och Time Series Momentum (eller pristrender som det också kallas). Det pratas om under vilka förhållanden CTAs tjänar pengar och hur man som investerare kan se CTAs som en försäkring vid längre börsnedgångar. Lyssna på länken nedan!

Placerapodden pratar CTAer och marknadsrisk

Placera podcast 2019-01-24.jpg

Vilka trender fanns 2018? Hur avkastade CTAs? Hur ser vi på 2019? Nu är RPMs årssammanfattning för 2018 här....

Marknadsdynamiken under 2018 visade sig vara utmanande för CTAs. Den spektakulära uppgången/återkomsten av volatilitet följdes inte av en motsvarande ökning av marknadstrender. Avkastningen från CTA-kollektivet var blandad, men generellt sett så hade snabbare, mindre och icke-trendföljande CTAs starkare avkastning under året. Detta återspeglas också i RPMs två fonder där RPM Evolving CTA Fund slutade året i positivt territorium medan RPM Galaxy var ner.

Under 2019 förväntar sig många att konjunkturen avmattas ytterligare. Huruvida detta leder till en fullskalig recession eller inte beror på många faktorer såsom centralbankernas agerande och en potentiell kollaps av tillgångspriser. Givet att CTAs tenderar att göra bättre ifrån sig i perioder av ekonomisk avmattning och att volatiliteten redan är tillbaka på normala nivåer gör att utsikterna för CTAs ser ljusare ut än på mycket länge. "Winter is coming...."

Läs hela rapporten nedan:

RPM Yearly Performance Review 2018

RPMs fonder avslutade året starkt

RPMs fonder avslutade året starkt och var upp i december. Detta i en månad som var den sämsta decembermånaden sedan 1930-talet för aktiemarknaden. Både enskilda förvaltare och substrategier hade blandad avkastning under månaden men sammanvägt var fonderna upp 3.8% (RPM Evolving) och 2.8% (RPM Galaxy).

Avkastningen i december gjorde att RPM Evolving stängde 2018 upp 1.3%, och slog därmed benchmarks med god marginal. RPM Galaxy hade ett tuffare år, då fonden blev straffad under de kraftiga aktiefallen i februari och oktober. En mer utförlig analys av året 2018 kommer inom kort i vår "RPM Performance Review 2018".

Inför den mindre likvida perioden kring årsskiftet så drog vi ner risken i fonderna genom att främst minska allokeringen till långsiktiga trendföljare. Vad som händer 2019 återstår att se, men en kvalificerad gissning är att den nya volatilitetsregimen som infunnit sig den senaste tiden är här för att stanna...

Dec 2018

RPM Evolving CTA Fund +3.8% +1.3%

RPM Galaxy +2.8% -25.4%

Läs mer i månadsbreven nedan:

RPM Evolving CTA Fund December 2018

RPM Galaxy December 2018

Ljuset i tunneln för CTAs? RPMs julhälsning 2018....

Året börjar gå mot sitt slut och det är dags att göra en första summering av året (en mer utförlig sammanfattning av året kommer under de första veckorna av 2019 i RPMs Yearly Performance Review).

2018 var knappast det bästa året för investerare. Enligt Deutsche Bank, var 62 av de 70 finansiella tillgångar de följer i negativt territorium vid slutet av oktober, vilket gör 2018 till det värsta investerar året på över ett århundrade – åtminstone enligt detta mått.

Här är några exempel från mitten av december:

Light Crude Oil: -23%, Goldman Sachs Commodity Index: -10%, Globala aktier (MSCI World TR): -7%, Guld: -4%, Obligationer (JP Morgan Global Aggregated Bond Index): -2%, VIX: +132%.

CTAs var inget undantag. Per den 18e december, var SG CTA Index ner: -6,6%. I skrivandes stund, är RPM Evolving CTA Fund (EUR) svagt upp på året och har därmed slagit CTA-index med stor marginal. RPM Galaxy däremot – som har större vikt till trendföljande strategier – har lidit förluster. Volatilitetsjusterat är dock fonden i linje med SGs trendföljarindex.

Frånvaron av uthålliga pristrender - eller “Time Series Momentum” – parat med de plötsliga och kraftiga vändningarna av de (aktie-) trender som trots allt existerat under året, skapade en ovanligt svår marknadsmiljö för CTAs och speciellt för trendföljare.

(För de som undrar vad som hände med “Crisis Alpha” rekommenderar vi läsning av RPM Educational #4 som ger en bra bild av hur CTAs agerar vid plötsliga fall i aktiemarknaderna, samt RPM Educational #6 som sammanfattar första kvartalet 2018).

För investerare som är oroliga för att den negativa aktiemarknadsutvecklingen skall fortsätta under 2019, så erbjuder CTAs nu diversifiering. Från att ha haft en i huvudsak tillväxtorienterad positionering under merparten av året, har nu CTAs gradvis skiftat till positioner mer lämpade för lågkonjunktur: långa positioner i obligationsmarknader och amerikanska dollar samt korta positioner – om än relativt små – i aktieindex och råvaror. Hittills i december, har CTAs levererat en positiv avkastning.

Varningar att 2019 kan komma att bli ännu ett svårt år för traditionella investerare hörs nu allt oftare (t o m från politiker) i takt med att förväntningarna om en avmattning i världsekonomin växer sig starkare. En fortsättning på de marknadsrörelser vi sett under de senaste månaderna skulle innebära att exploaterbara pristrender utvecklas – åtminstone om historiska mönster är någon vägledning. Och marknadsvolatiliteten tycks verkligen vara tillbaka.

Diagrammet nedan visar SG CTA Index och RPM’s mått på pristrender i finans- och råvarumarknader: “Market Divergence Index, MDI”. Måttet har en hög korrelation med avkastningen från CTAs: 0,76 på dagliga data. Förutom den kraftiga uppgången i början av året så har MDI varit fallande/på låga nivåer under året, men har nyligen visat livstecken igen. Ljuset i tunneln för CTAs…

MDI 2018.png

Med såväl hopp som förväntan att 2019 kommer att erbjuda väsentligen bättre marknadsmiljöer för CTAs, önskar vi våra investerare och vänner en God Jul och ett Gott Nytt År!

RPMs månadsbrev + positionering

För diversifierade CTAs var november en bergochdalbana med marknader som ändrade riktning flera gånger. Volatiliteten var fortsatt hög och marknaderna var i hög grad riktningslösa med kraftfulla, men tillfälliga, sättningar som drog ner avkastningen.

Med några få undantag var CTAs ner, med förluster från de obeslutsamma rörelserna i aktier, valuta och obligationsmarknaderna. Vinster kom från energi-och råvarumarknaden.

Positionerna i våra fonder ändras kontinuerligt i respons till marknadspriserna. Per den 3e december är vi nu positionerade för fortsatt fallande aktier, en starkare USD, samt fallande räntor i EU (och GBP). Den tidigare största positionen, dvs. kort amerikanska obligationer, minskas nu kraftigt. Se de 15 största positionerna per den 3e december nedan:

Positions.png

För mer detaljerad information om respektive fond, läs månadsrapporterna på länkarna nedanför:

RPM Evolving CTA Fund - Nov 2018

RPM Galaxy - Nov 2018

Fullsatt på RPMs "CTA Update" 29 nov 2018

Intresset var stort när RPM anordnade “RPM CTA Update” på hotell Anglais. Förutom en presentation av RPMs VD Mikael Stenbom så hade vi även bjudit in Kathy Kaminski från AlphaSimplex i Boston.

Med 2018 och de marknadsrörelserna vi sett i år som utgångspunkt diskuterades skillnaden på “kris” och “korrigering”, hur CTAs positioner har förändrats under året, vilka marknader som uppvisat trender under året, vilka CTA sub-strategier som klarat sig bäst/sämst, mm.

Slutpoängen som båda talarna gjorde var att det vi sett under 2018, både i form av hur CTAs har förändrat sina positioner, samt hur aktiemarknaden rört sig påminner mycket om det vi såg 2007…

2018 vs 2007.PNG