Här kan du läsa RPMs årssammanfattning 2017!

Med den fantastiska start vi har haft på 2018, där trender etablerat sig på bred front, tex. i aktier, energi och valutor, så är det lätt att glömma det "trendlösa" året 2017. Men om vi nu ändå blickar tillbaka på förra året och summerar det som påverkade CTAs så sammanfattas det bäst så här:

Aktier på nya rekordnivåer och enda sektor som visade upp en ordentlig trend (och därmed enda lönsamma sektor för CTAs). Extremt låg volatilitet och obestämda rörelser i övriga sektorer drog ner resultatet i stort för CTAs. 

Vill du läsa den långa versionen och vår outlook för 2018 så klicka på länken nedan:

RPM Yearly Performance Review 2017

 

Frågor/kommentarer eller vill du ha mer information om våra fonder? Tveka inte att höra av er!

 

Placera.se uppmärksammar att RPM Galaxy stigit över 10% (13.8%) senaste kvartalet...

RPM Galaxy steg med 13.8% sista kvartalet 2017. Placera.se fortsätter rekommendera fonden som del av deras "försiktiga fondalternativ". Läs mer om detta på länken nedan:

"En av fonderna utmärker sig och det är den trendföljande hedgefonden RPM Galaxy, som har stigit hela 10 procent de senaste tre månaderna......De trendföljande hedgefonderna fungerar som bäst när trenderna är längre än 1–2 månader. Vi ser nu en period med längre och tydligare trend samt lite högre volatilitet, vilket brukar vara en bättre miljö att hitta avkastning i. Historiskt har de levererat avkastning när den som bäst behövs i en portfölj. Vilket de lyckats bra med det senaste halvåret." 

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/12/27/forsiktiga-fondalternativet-kom-tillbaka.html

 

 

Vad har CTAs gemensamt med Dennis Rodman? Ledtråd: En Bra defensiv stärker din offensiv ...

Om man bara tittar på poängsnittet för spelare som har blivit invalda i basketens (NBA) Hall of Fame så ställer sig vissa frågan hur Dennis Rodman kan ha hamnat där. Rodman var en värdelös skytt och inte under någon av hans säsonger hade han ett poängsnitt på över 11 poäng per match, men ändå är han en av historiens bästa basketspelare när man tittar på vad han tillförde de lag han representerade. Artikeln nedan av Christopher Cole från Artemis Capital beskriver på ett bra sätt vad CTAs och andra "long volatility" strategier har gemensamt med Dennis Rodman och varför de behövs i en portfölj:

"Rodman dominated the game without scoring by dramatically improving the statistical efficiency of his teammates via rebounding and defense."

"Rodman tops the list of players with positive team margin of victory differential with him in the lineup vs. without him.......when paired with efficient scorers he amplified team offensive efficiency to a higher level."

"Volatility (CTAs and other long volatility strategies) alters a portfolio, not by making money all the time, but by improving the risk-adjusted efficiency of other assets and creating new opportunities in bear markets."

Dennis Rodman and the Art of Portfolio Optimization

En av USAs största pensionsfonder (CalSTRS) ökar sin allokering till "Risk Mitigation Strategies" med 9 miljarder USD. Men vad är "Risk Mitigation Strategies"?

Nyligen blev det klart att CalSTRS (California State Teachers' Retirement System) med ca 220 miljarder USD i tillgångar ökar sin allokering till "Risk Mitigation Strategies" (RMS) med 9 miljarder USD*. Deras totala allokering till RMS är efter det ca 15 miljarder USD eller ca 7% av deras totala portfölj. Men vad är egentligen "Risk Mitigation Strategies"?

"Risk Mitigation Strategies", "Crisis Risk Offset" eller "Portfolio Insurance Strategies" är olika namn på samma sak, nämligen en portfölj av tillgångar som historiskt har levererat avkastning i de perioder då aktiemarknaden (och därmed väldigt många andra tillgångar) har haft det som svårast. Ett skydd/försäkring för den totala portföljen enkelt uttryckt. Tanken med en allokering till sådana strategier är såklart att begränsa förlusterna i kristider samt att över tid öka sin riskjusterade avkastning. De två huvudkomponenterna i detta portföljskydd är oftast CTAs och obligationer med lång löptid (se tex länken till CalSTRS investeringspolicy nedan, där de har ca 45% i CTAs och 40% obligationer **):

CTAs: historiskt sett så har CTAs (eller Managed Futures som det också kallas) levererat sin bästa avkastning i perioder av stress på aktiemarknaden. Exempel på detta är IT-krisen i början av 2000-talet eller finanskrisen 2007-2008. Detta gör att CTAs ofta utgör grunden i ett portföljskydd.

Obligationer: Obligationer med lång löptid tenderar att öka i värde när det är stökigt på aktiemarknaden och har sett till historiken varit ett bra portföljskydd i kristider.

Men även andra tillgångar såsom Global Macro, Systematic Risk Premia mfl kan till varierande grad ingå.

Vill ni läsa mer om detta finns mängder av information på nätet med en enkel Google-sökning på nått av begreppen ovan. Har ni frågor så är ni härligt välkomna att kontakta oss på RPM.

https://hfm.global/hfmweek/news/calstrs-ploughs-9bn-into-quants-for-crisis-protection/

**https://www.calstrs.com/sites/main/files/file-attachments/r_-_rms_investment_policy.pdf

"CTA rollercoaster ride continues" - HedgeNordic skriver om nordiska CTAs uppgångar i oktober

"Beaten down in September, CTAs made a strong comeback in October as the roller-coaster ride for trend following hedge funds continued..... Nordic CTAs, as tracked by the Nordic Hedge Index (NHX CTA), jumped 4 percent powered by gains from the likes of RPM (RPM Galaxy +13.5% and RPM Evolving +6.8%)..." - Jonathan Furelid på HedgeNordic uppmärksammar nordiska CTAs resa i oktober. Läs hela artikeln nedan:

CTA rollercoaster ride continues

 

"Revansch för utskällda fonder" - Placera.se noterar den starka avkastningen från CTAs i oktober...

Nättidningen Placera (www.placera.se) noterar den starka avkastningen från CTAs under oktober månad och kallar det för "revansch för utskällda fonder". Läs artikeln nedan (och notera att siffrorna för RPMs fonder i artikeln är från den 30/10. Per den 31/10 var RPM Evolving upp 6.7% och RPM Galaxy 13.7%)

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/11/02/revansch-for-utskallda-fonder.html

Förnyade trender gav CTAs ordentlig fart uppåt i oktober. RPM's fonder slutade månaden +6.7% resp +13.7%. Läs mer här

CTAs fick bra utdelning under oktober och RPMs fonder var  upp 6.7% (RPM Evolving) respektive 13.7% (RPM Galaxy). De stora vinsterna kom främst från långa positioner i aktieindex, långa positioner i europeiska obligationer/räntor samt långa positioner i olja/energi. En längre kommentar kommer i RPMs månadsbrev som publiceras senare i veckan.

Månadskommentarer:

RPM Evolving CTA Fund ER

RPM Galaxy E

 

Vad är VIX? Hur kan man tjäna pengar på volatilitet? Varför är det bättre att vara långsiktig? Många frågor diskuterades på RPMs fullsatta seminarum...

RPMs 10e CTA Research Seminar i Stockholm var fullsatt och deltagarna fick höra på en introduktion och förklaring till CTAs avkastning 2017 av RPMs VD Mikael Stenbom, följt av:

Igor Yelnik på ADG (Systematisk makro CTA) som pratade om vikten att vara långsiktig och inte ta förhastade beslut baserat på "brus".

Brett Nelson på Certeza (VIX CTA), som pratade om VIX och hur handel med volatilitet fungerar och hur man kan tjäna pengar på att vara lång/kort VIX.

Den efterföljande paneldiskussionen som ledes av Helen Idenstedt på AP1 handlade bland annat om varför volatiliteten befinner sig på historiskt låga nivåer, hur man hanterar osäkerhet, fördelar/nackdelar med aktiv/passiv förvaltning och hur den lättillgängliga informationen och investerares beteenden kan fördjupa nästa (aktie)kris.

Vill ni ha mer information från seminariet eller har andra frågor, kontakta Anders Löwbeer, Head of Investor Relations, anders.lowbeer@rpm.se, 08-440 69 48

Pic4.jpg

RPM Educational #5 Kan CTAs tjäna pengar när räntorna stiger?

På senaste tiden har frågan om CTAs positionering i obligationer och räntor kommit på tal allt oftare. Kan CTAs tjäna pengar när räntorna stiger? Då världen har skådat fallande räntor i över 30 år så är frågan inte helt enkel att besvara, men i denna RPM Educational gör vi ett försök. Baserat på positionsdata från Maj 2000 fram till idag definierar vi fyra olika marknadsregimer och visar att CTAs förmåga att reagera och anpassa sig till nya miljöer gör att de har levererat positiv avkastning i alla dessa marknadsregimer. Läs mer på länken nedan.

 

CTAs - A Story of Long Bonds?

Har ni frågor eller funderingar kring CTAs i allmänhet eller RPM hör av er!

 

 

 

Dags för det 10e RPM CTA Research Seminar

Den 17e oktober är det åter dags för RPM CTA Research Seminar på hotell Anglais i Stockholm. Denna gång är det fokus på det RPM kallar "diversifierande CTAs", dvs.icke-trendföljande, och vi kommer få lyssna på ADG, en systematisk makro förvaltare från London samt Certeza, en volatilitetsförvaltare från USA. Efter presentationerna kommer det vara en paneldiskussion med RPM, ADG och Certeza som leds av Helen Idenstedt på AP1. För fullständig agenda se sida 2 på inbjudan nedan. 

RPM CTA Research Seminar October 2017

September - svår månad för CTAs

Kraftig vändning mitt i månaden slår mot trendföljande CTAs

September började bra för CTAs då trenderna från föregående månader fortsatte med fallande obligationsräntor, svagare USD samt stigande bas-och ädelmetaller. Under andra halvan av månaden gjorde dock marknaderna en U-sväng; obligationsräntorna steg kraftigt efter positiva kommentarer från Janet Yellen, amerikanska dollarn steg och nådde sin högsta notering mot euron och yenen på flera månader, samtidigt som metallpriserna vände nedåt då den geopolitiska oron lättade.  
  
I RPMs fonder hade trendföljande CTAs svårast att hantera den kraftiga vändningen och slutade månaden ner med förluster i just obligationer, valutor och metaller. Våra diversifierande strategier (Kortsiktiga CTAs, samt Systematisk Makro) kunde bättre hantera marknadens U-sväng och var med få undantag upp på månaden.

Efter den globala inflationsuppgången har centralbankerna nu intagit en mer hökaktig hållning. Ett allmänt positivt scenario verkar växa fram. Vårt mått på marknadstrender, MDI, har tickat upp i enlighet med detta och vi bibehåller därför en övervikt till trendföljande förvaltare och håller portföljriskerna något över det långsiktiga genomsnittet.

För de senaste månadsrapporterna, klicka på respektive fond:

RPMs fonder

 

 

Placera fortsätter rekommendera RPM Galaxy

Pär Ståhl på Placera fortsätter rekommendera RPM Galaxy som en del av det "försiktiga fondalternativet". Placera noterar att den senaste tidens marknadsrörelser inte har varit gynnsamma för CTAs (RPM Galaxy) med kortlivade trender och/eller trender som hastigt byter riktning, men att CTAs ändå har en plast i portföljen givet det skydd de historiskt erbjudit i tider av stora nergångar på världens aktiemarknader. Läs hela texten nedan:

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/09/29/de-forsiktiga-fondalternativen.html

Augusti: CTAs upp när flera marknader börjar "trenda"

I augusti fick de traditionella trendföljarna äntligen betalt för sitt eviga sökande efter trender. Även om det var en del turbulens på främst aktiemarknaden under månaden, med oron kring bl.a. Nordkorea, så fortsatte ett antal viktiga marknader sina trender från tidigare månad och många CTAs kunde kapitalisera på bl.a. sina korta positioner i Amerikanska Dollarn, sina långa positioner i ädelmetaller och sina långa positioner i obligationer. 
  
I RPMs fonder var dessa traditionella trendföljare månadens bästa sub-strategi och var upp mellan 3% och 6%. "Hybrida trendföljare", kortsiktiga CTAs samt systematisk Makro hade blandade resultat och varierade från -8% till + 1.4%. 

När vi nu går in i september så ser vi att vårt trendmått (MDI) har börjat stiga från tidigare väldigt låga nivåer, och vi har också ökat andelen trend i våra fonder. Vi står även redo att eventuellt göra en generell riskökning i våra fonder, givet att Mario Draghi inte kommer med nya överraskningar senare i veckan (7 sep).

För att läsa våra fonders månadsbrev så klicka på länkarna nedan:

RPM Evolving CTA Fund Aug 2017

RPM Galaxy Aug 2017

Placera rekommenderar RPM Galaxy som "det försiktiga alternativet"

Pär Ståhl på Placera (www.placera.se) fortsätter rekommendera RPM Galaxy som del av det försiktiga fondalternativet.

"Tanken med Placeras alternativa fondplacering är att få en stabil och jämn avkastning till en betydligt lägre risk än aktiemarknaden. Vi tror att om aktienedgången sprider sig till de amerikanska börserna och det blir en längre nedgångsperiod för aktier under hösten, kan det försiktiga fondalternativet vara lite av en ”säker hamn”, precis som det är tänkt." skriver Pär Ståhl.

Läs hela artikeln här nedan:

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/08/31/det-forsiktiga-fondalternativet.html

 

Långa aktiepositioner! Crisis Alpha?

Många investerare börjar bli oroliga för övervärderade aktiemarknader. Vissa söker skydd hos CTAs som en källa till "Crisis Alpha". Samtidigt så är CTAs långa aktier, då denna sektor varit den enda som uppvisat uthålliga trender under året. I denna RPM Educational så tittar vi närmare på vilka sektorer som vanligtvis levererar Crisis Alpha och hur lång tid det normalt tar för CTAs att vända sina långa aktiepositioner. 

RPM Educational #4: Long Equities! Crisis Alpha?

Har ni frågor, kommentarer eller vill diskutera CTAs i allmänhet eller RPMs fonder i synnerhet så är ni hjärligt välkomna att höra av er!

 

RPM Galaxy nominerad för en CTA Intelligence European Performance Award 2017

RPMs fond RPM Galaxy är nominerad till en CTA Intelligence European Performance Award 2017 i kategorin "Best Multi Manager". 

Den tid som utvärderas (1 juli 2016 - 30 juni 2017) har varit svår för CTAs med kortlivade trender och låg volatilitet. RPM Galaxy har, tack vare sin strategibalansering (aktiv allokering mellan trendföljande och kortsiktiga CTAs), lyckats relativt väl och står sig starkt mot konkurrensen.

För att läsa mer om nominering klicka på länken nedan. Vill ni ha mer information om RPM Galaxy klicka HÄR

https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=255010&tabid=603307

 

 

Trender i valutor och aktier gav CTAs en skjuts uppåt i juli

Många sektorer var svårhandlade under månaden, men tydligare trender i valutor (en sjunkande USD) samt aktier (upp i främst USA) gjorde att RPMs fonder fick en skjuts uppåt i juli.
 
De flesta trendföljande förvaltare hade positiv avkastning med vinster i just valutor och aktier men med förluster i råvaror. Månadens bästa CTA låg dock rätt positionerad i råvarusektorn och gjorde vinster från bl.a. boskap (Live Cattle och Lean Hogs) och jordbruksprodukter (Vete, Kaffe, Sojabönor mm).

I RPM Evolving CTA Fund har vi efter våren och sommarens tillskott (två nya kortsiktiga CTAs som  främst handlar VIX-kurvan, samt två nya hybrid-trendföljare) 13 stycken CTAs i fonden. I enlighet med vårt "Evolving CTA koncept" så fortsätter vi vårt arbete med att utvärdera nya förvaltare och kommer kontinuerligt lägga till/fasa ut CTAs.

RPM Galaxy fortsätter med ett koncentrerat innehav av tre stycken väl etablerade CTAs (två trendföljare och en kortsiktig CTA).

För att läsa mer om våra fonder och ta del av senaste månadsbreven så klicka på "Fonder"
 

Placera.se fortsätter rekomendera RPM Galaxy som del av det försiktiga fondalternativet

Pär Ståhl på Placera.se fortsätter rekommendera RPM Galaxy som del av det försiktiga fondalternativet. 

"Den alternativa fondstrategin kan med fördel användas som en byggsten i en portfölj om syftet är att minska den totala portföljrisken eller ge ett bra skydd i portföljen vid en längre börsnedgång."

Läs artikeln här:

Det försiktiga fondalternativet