"CTA rollercoaster ride continues" - HedgeNordic skriver om nordiska CTAs uppgångar i oktober

"Beaten down in September, CTAs made a strong comeback in October as the roller-coaster ride for trend following hedge funds continued..... Nordic CTAs, as tracked by the Nordic Hedge Index (NHX CTA), jumped 4 percent powered by gains from the likes of RPM (RPM Galaxy +13.5% and RPM Evolving +6.8%)..." - Jonathan Furelid på HedgeNordic uppmärksammar nordiska CTAs resa i oktober. Läs hela artikeln nedan:

CTA rollercoaster ride continues

 

"Revansch för utskällda fonder" - Placera.se noterar den starka avkastningen från CTAs i oktober...

Nättidningen Placera (www.placera.se) noterar den starka avkastningen från CTAs under oktober månad och kallar det för "revansch för utskällda fonder". Läs artikeln nedan (och notera att siffrorna för RPMs fonder i artikeln är från den 30/10. Per den 31/10 var RPM Evolving upp 6.7% och RPM Galaxy 13.7%)

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/11/02/revansch-for-utskallda-fonder.html

Förnyade trender gav CTAs ordentlig fart uppåt i oktober. RPM's fonder slutade månaden +6.7% resp +13.7%. Läs mer här

CTAs fick bra utdelning under oktober och RPMs fonder var  upp 6.7% (RPM Evolving) respektive 13.7% (RPM Galaxy). De stora vinsterna kom främst från långa positioner i aktieindex, långa positioner i europeiska obligationer/räntor samt långa positioner i olja/energi. En längre kommentar kommer i RPMs månadsbrev som publiceras senare i veckan.

Månadskommentarer:

RPM Evolving CTA Fund ER

RPM Galaxy E

 

Vad är VIX? Hur kan man tjäna pengar på volatilitet? Varför är det bättre att vara långsiktig? Många frågor diskuterades på RPMs fullsatta seminarum...

RPMs 10e CTA Research Seminar i Stockholm var fullsatt och deltagarna fick höra på en introduktion och förklaring till CTAs avkastning 2017 av RPMs VD Mikael Stenbom, följt av:

Igor Yelnik på ADG (Systematisk makro CTA) som pratade om vikten att vara långsiktig och inte ta förhastade beslut baserat på "brus".

Brett Nelson på Certeza (VIX CTA), som pratade om VIX och hur handel med volatilitet fungerar och hur man kan tjäna pengar på att vara lång/kort VIX.

Den efterföljande paneldiskussionen som ledes av Helen Idenstedt på AP1 handlade bland annat om varför volatiliteten befinner sig på historiskt låga nivåer, hur man hanterar osäkerhet, fördelar/nackdelar med aktiv/passiv förvaltning och hur den lättillgängliga informationen och investerares beteenden kan fördjupa nästa (aktie)kris.

Vill ni ha mer information från seminariet eller har andra frågor, kontakta Anders Löwbeer, Head of Investor Relations, anders.lowbeer@rpm.se, 08-440 69 48

Pic4.jpg

RPM Educational #5 Kan CTAs tjäna pengar när räntorna stiger?

På senaste tiden har frågan om CTAs positionering i obligationer och räntor kommit på tal allt oftare. Kan CTAs tjäna pengar när räntorna stiger? Då världen har skådat fallande räntor i över 30 år så är frågan inte helt enkel att besvara, men i denna RPM Educational gör vi ett försök. Baserat på positionsdata från Maj 2000 fram till idag definierar vi fyra olika marknadsregimer och visar att CTAs förmåga att reagera och anpassa sig till nya miljöer gör att de har levererat positiv avkastning i alla dessa marknadsregimer. Läs mer på länken nedan.

 

CTAs - A Story of Long Bonds?

Har ni frågor eller funderingar kring CTAs i allmänhet eller RPM hör av er!

 

 

 

Dags för det 10e RPM CTA Research Seminar

Den 17e oktober är det åter dags för RPM CTA Research Seminar på hotell Anglais i Stockholm. Denna gång är det fokus på det RPM kallar "diversifierande CTAs", dvs.icke-trendföljande, och vi kommer få lyssna på ADG, en systematisk makro förvaltare från London samt Certeza, en volatilitetsförvaltare från USA. Efter presentationerna kommer det vara en paneldiskussion med RPM, ADG och Certeza som leds av Helen Idenstedt på AP1. För fullständig agenda se sida 2 på inbjudan nedan. 

RPM CTA Research Seminar October 2017

September - svår månad för CTAs

Kraftig vändning mitt i månaden slår mot trendföljande CTAs

September började bra för CTAs då trenderna från föregående månader fortsatte med fallande obligationsräntor, svagare USD samt stigande bas-och ädelmetaller. Under andra halvan av månaden gjorde dock marknaderna en U-sväng; obligationsräntorna steg kraftigt efter positiva kommentarer från Janet Yellen, amerikanska dollarn steg och nådde sin högsta notering mot euron och yenen på flera månader, samtidigt som metallpriserna vände nedåt då den geopolitiska oron lättade.  
  
I RPMs fonder hade trendföljande CTAs svårast att hantera den kraftiga vändningen och slutade månaden ner med förluster i just obligationer, valutor och metaller. Våra diversifierande strategier (Kortsiktiga CTAs, samt Systematisk Makro) kunde bättre hantera marknadens U-sväng och var med få undantag upp på månaden.

Efter den globala inflationsuppgången har centralbankerna nu intagit en mer hökaktig hållning. Ett allmänt positivt scenario verkar växa fram. Vårt mått på marknadstrender, MDI, har tickat upp i enlighet med detta och vi bibehåller därför en övervikt till trendföljande förvaltare och håller portföljriskerna något över det långsiktiga genomsnittet.

För de senaste månadsrapporterna, klicka på respektive fond:

RPMs fonder

 

 

Placera fortsätter rekommendera RPM Galaxy

Pär Ståhl på Placera fortsätter rekommendera RPM Galaxy som en del av det "försiktiga fondalternativet". Placera noterar att den senaste tidens marknadsrörelser inte har varit gynnsamma för CTAs (RPM Galaxy) med kortlivade trender och/eller trender som hastigt byter riktning, men att CTAs ändå har en plast i portföljen givet det skydd de historiskt erbjudit i tider av stora nergångar på världens aktiemarknader. Läs hela texten nedan:

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/09/29/de-forsiktiga-fondalternativen.html

Augusti: CTAs upp när flera marknader börjar "trenda"

I augusti fick de traditionella trendföljarna äntligen betalt för sitt eviga sökande efter trender. Även om det var en del turbulens på främst aktiemarknaden under månaden, med oron kring bl.a. Nordkorea, så fortsatte ett antal viktiga marknader sina trender från tidigare månad och många CTAs kunde kapitalisera på bl.a. sina korta positioner i Amerikanska Dollarn, sina långa positioner i ädelmetaller och sina långa positioner i obligationer. 
  
I RPMs fonder var dessa traditionella trendföljare månadens bästa sub-strategi och var upp mellan 3% och 6%. "Hybrida trendföljare", kortsiktiga CTAs samt systematisk Makro hade blandade resultat och varierade från -8% till + 1.4%. 

När vi nu går in i september så ser vi att vårt trendmått (MDI) har börjat stiga från tidigare väldigt låga nivåer, och vi har också ökat andelen trend i våra fonder. Vi står även redo att eventuellt göra en generell riskökning i våra fonder, givet att Mario Draghi inte kommer med nya överraskningar senare i veckan (7 sep).

För att läsa våra fonders månadsbrev så klicka på länkarna nedan:

RPM Evolving CTA Fund Aug 2017

RPM Galaxy Aug 2017

Placera rekommenderar RPM Galaxy som "det försiktiga alternativet"

Pär Ståhl på Placera (www.placera.se) fortsätter rekommendera RPM Galaxy som del av det försiktiga fondalternativet.

"Tanken med Placeras alternativa fondplacering är att få en stabil och jämn avkastning till en betydligt lägre risk än aktiemarknaden. Vi tror att om aktienedgången sprider sig till de amerikanska börserna och det blir en längre nedgångsperiod för aktier under hösten, kan det försiktiga fondalternativet vara lite av en ”säker hamn”, precis som det är tänkt." skriver Pär Ståhl.

Läs hela artikeln här nedan:

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/08/31/det-forsiktiga-fondalternativet.html

 

Långa aktiepositioner! Crisis Alpha?

Många investerare börjar bli oroliga för övervärderade aktiemarknader. Vissa söker skydd hos CTAs som en källa till "Crisis Alpha". Samtidigt så är CTAs långa aktier, då denna sektor varit den enda som uppvisat uthålliga trender under året. I denna RPM Educational så tittar vi närmare på vilka sektorer som vanligtvis levererar Crisis Alpha och hur lång tid det normalt tar för CTAs att vända sina långa aktiepositioner. 

RPM Educational #4: Long Equities! Crisis Alpha?

Har ni frågor, kommentarer eller vill diskutera CTAs i allmänhet eller RPMs fonder i synnerhet så är ni hjärligt välkomna att höra av er!

 

RPM Galaxy nominerad för en CTA Intelligence European Performance Award 2017

RPMs fond RPM Galaxy är nominerad till en CTA Intelligence European Performance Award 2017 i kategorin "Best Multi Manager". 

Den tid som utvärderas (1 juli 2016 - 30 juni 2017) har varit svår för CTAs med kortlivade trender och låg volatilitet. RPM Galaxy har, tack vare sin strategibalansering (aktiv allokering mellan trendföljande och kortsiktiga CTAs), lyckats relativt väl och står sig starkt mot konkurrensen.

För att läsa mer om nominering klicka på länken nedan. Vill ni ha mer information om RPM Galaxy klicka HÄR

https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=255010&tabid=603307

 

 

Trender i valutor och aktier gav CTAs en skjuts uppåt i juli

Många sektorer var svårhandlade under månaden, men tydligare trender i valutor (en sjunkande USD) samt aktier (upp i främst USA) gjorde att RPMs fonder fick en skjuts uppåt i juli.
 
De flesta trendföljande förvaltare hade positiv avkastning med vinster i just valutor och aktier men med förluster i råvaror. Månadens bästa CTA låg dock rätt positionerad i råvarusektorn och gjorde vinster från bl.a. boskap (Live Cattle och Lean Hogs) och jordbruksprodukter (Vete, Kaffe, Sojabönor mm).

I RPM Evolving CTA Fund har vi efter våren och sommarens tillskott (två nya kortsiktiga CTAs som  främst handlar VIX-kurvan, samt två nya hybrid-trendföljare) 13 stycken CTAs i fonden. I enlighet med vårt "Evolving CTA koncept" så fortsätter vi vårt arbete med att utvärdera nya förvaltare och kommer kontinuerligt lägga till/fasa ut CTAs.

RPM Galaxy fortsätter med ett koncentrerat innehav av tre stycken väl etablerade CTAs (två trendföljare och en kortsiktig CTA).

För att läsa mer om våra fonder och ta del av senaste månadsbreven så klicka på "Fonder"
 

Placera.se fortsätter rekomendera RPM Galaxy som del av det försiktiga fondalternativet

Pär Ståhl på Placera.se fortsätter rekommendera RPM Galaxy som del av det försiktiga fondalternativet. 

"Den alternativa fondstrategin kan med fördel användas som en byggsten i en portfölj om syftet är att minska den totala portföljrisken eller ge ett bra skydd i portföljen vid en längre börsnedgång."

Läs artikeln här:

Det försiktiga fondalternativet

RPMs sommarhälsning 2017: Inte bara vädret som skapar osäkerhet....

Även om det inte ser ut så när man tittar ut genom fönstret idag så är sommaren här. Den svenska sommaren, alltid lika efterlängtad, men också förknippad med så mycket osäkerhet gällande väder och vind. Osäkerhet är också temat på RPMs sommarbrev. När vi nu närmar oss halvårsskiftet och reflekterar över årets första halva så är just osäkerheten och vad den gör med marknaden ett av de stora samtalsämnena. 

Klicka på länken nedan för att läsa våra tankar om marknaden 2017 och hur osäkerheten påverkar CTAs.

RPMs sommarbrev 2017 - Volatilitet: Ett "tail event" 2017

Vill ni höra mer om CTAs så titta gärna på EFN börslunch special på onsdag 28 juni då RPMs Per Ivarsson är gäst och delar med sig av våra tankar kring marknader, avkastning och vad man kan förvänta sig av CTAs framöver (EFN Börslunch)

Med detta vill vi önska er alla en riktigt skön sommar med låg vädervolatilitet!

Inflation - kommer monstret under sängen att vakna?

Inflation, när/var/hur mycket? Centralbanker runt om i världen lägger tid och fokus på att nå inflationsmålen, och visst visar siffrorna på att inflationen tickar uppåt (med vissa hack i kurvan såklart...). Med detta i åtanke så tänkte vi att det kunde vara intressant att titta på CTAs och hur de hanterar olika inflationsregimer. Mer specifikt tittar vi på om CTAs kan erbjuda ett inflationsskydd och om så, vad är det som ger detta skydd? 

Detta är den 3e delen av vår serie "RPM Educational". Klicka på länken nedan för att läsa:

RPM Educational #3: Inflation - the monster under the bed

Har ni frågor/funderingar kring CTAs i stort eller RPM och våra fonder i synnerhet så tveka inte att höra av er!

 

 

 

 

RPM Galaxy får pris från Geld Magazin i Österrike för avkastningen över 1, 3 resp 5 år

RPM är glada att vår fond RPM Galaxy återigen har blivit prisad av Geld Magazin i Österrrike. Denna gång får fonden pris för dess avkastning över 1, 3 respektive 5 år. Läs mer om detta nedan:

Geld Magazin 2017

RPM Galaxy är en multi-CTA fond som allokerar till stora, väletablerade CTAs som har uppvisat stark avkastning över tid och som RPM bedömer har en egde. Fonden investerar idag med tre CTAs, varav två stycken är trendföljande och den tredje är en kortsiktigt CTA. RPM utvärderar förvaltarna kontinuerligt (och byter ut/lägger till CTAs vi behov) och skiftar kapital mellan fondens innehav.