RPM bjuder in till det 11e "RPM CTA Research Seminar"

Den 15e maj är det dags för det 11e RPM CTA Research Seminar på hotell Anglais i Stockholm. Våra research-seminarier vänder sig till institutionella investerare som vill veta mer om CTAs och lyssna till aktuell research och trender i branschen.

Denna gång har vi ett svenskt tema och har bjudit in våra svenska CTA-kollegor från Lynx och SEB (Global Quant Team). Efter de tre presentationerna följer en paneldebatt på ämnet CTAs, risk mitigation, förväntningar, trender mm. Denna panel leds av Ulrika Bergman, CIO på Nobelstiftelsen. 

För mer detaljer - se programmet nedan:

RPM CTA Research Seminar May 2018 - Invitation

RPM CTA Research Seminar May2018.PNG

RPM Educational #6 - Reflektioner på Q1 2018 från ett CTA perspektiv...

Det första kvartalet 2018 innehöll det mesta, från de starka, breda trenderna i januari till den våldsamma två-dagars korrigeringen och trendvändningen i början av februari och till sist en nervös, osäker marknad i mars. I denna RPM Educational tittar vi på vad som hände första kvartalet, hur CTAs reagerade på marknadsrörelserna och om dessa rörelser var inom förväntan.

RPM Educational #6 Reflections from Q1 2018

Trender i råvaror bakom positiv avkastning i mars. Läs månadsrapporterna här

I mars steg RPM Evolving CTA Fund med 0.6% och RPM Galaxy med 0.3%.

Månaden dominerades av oron kring ett eventuellt handelskrig mellan USA och resten av världen (speciellt Kina). Till följd av detta såg vi en fortsatt volatil marknad under månaden där globala aktieindex ändrade riktning efter den återhämtning vi såg andra halvan av februari, VIX volatilitetsindex spikade upp och statsobligationspriserna steg. På valutamarknaden rörde sig den amerikanska dollarn i ett smalt band efter att Fed meddelat att man höjer styrräntan med 0.25%, men att man nu bara ser två räntehöjningar till under året som det mest sannolika scenariot.

På råvarumarknaden såg vi däremot trender; råoljan steg under månaden och nådde tillfälligt drygt 70USD/fat. Även Kakao steg kraftigt då efterfrågan ökat samtidigt som det varit produktionsproblem i Väst Afrika.

Läs månadsrapporterna på länkarna nedan:

RPM Evolving CTA Fund Mars 2018

RPM Galaxy Mars 2018

 

RPM presenterar på "Risk Mitigation Research Seminar" i Amsterdam den 26 april

Den 26e april anordnar Altech Partners "Risk Mitigation Research Seminar" i Amsterdam. Bland talarna finns förutom RPM, ett urval av CTAs (Transtrend, ISAM och Independent View), samt några av Europas största investerare. Se länken nedan för mer information:

Risk Mitigation Research Seminar - Amsterdam April 26th

Vill ni ha mer information om Risk Mitigation Strategies så läs gärna vårt tidigare inlägg om detta på länken nedan:

Risk Mitigation Strategies

RPM Galaxy nominerad till en HedgeNordic Award 2017 i kategorin bästa Nordiska CTA...

HedgeNordic utser varje år vinnare i en mängd olika hedgefond-kategorier. Precis som 2016, har nu RPM Galaxy blivit nominerad till en HedgeNordic Award 2017 i kategorin "bästa nordiska CTA". Se samtliga nominerade fonder på länken nedan:

https://hedgeaward.com/2017-nominations/

 

RPM Galaxy är en diversifierad multi-CTA fond med tydligt fokus på trendföljande strategier och Crisis Alpha. Fonden investerar i stora, väletablerade CTAs med långt track-record*. Ca 75% av fonden innehav utgörs av trendföljande strategier medan 25% är diversifierande kortsiktiga CTA-strategier. RPM utvärderar fondens CTAs på löpande basis, allokerar mellan förvaltarna och justerar fondens risknivå med stöd från egenutvecklade indikatorer och analyser. 

 

 

 

* till skillnad från RPMs andra fond RPM Evolving CTA Fund som investerar med mindre CTAs i med kortare historik och som befinner sig i en tydligt utvecklingsfas. 

Aktiefall och trendkollaps - läs månadsbreven för februari här...

Aktiefall och trendkollaps

Februari blev januaris motsats då den starka arbetsmarknadsstatistiken från USA visade sig bli startskottet för ett av de kraftigaste och hastigaste aktiefall vi sett på flera år. Paniken på aktiemarknaden spred sig blixtsnabbt till andra marknader och under den första veckan i februari reverserade alla de långa tillväxttrenderna som CTAs tjänade pengar på i januari (med undantag för obligationsmarknaden). Tittar vi på Société Générale CTA Index så var februari 2018 den sämsta månaden sedan november 2001 och den näst sämsta månaden någonsin. 

Den riskminskning vi gjorde på månadsskiftet Jan/feb blev lyckad i RPM Evolving CTA Fund då förlusterna begränsades med ca 2%. I RPM Galaxy försvann diversifieringen mellan förvaltarna då korrelationerna spikade under första veckan av februari och vår riskminskning gav tyvärr liten effekt.

Läs månadskommentarerna nedan:

RPM Evolving CTA Fund - Feb 2018

RPM Galaxy - Feb 2018

Även om ekonomin i stort fortfarande ser stark ut, speciellt i USA, så är alla trender förutom i obligationsmarknaden mer eller mindre bortblåsta. Efter att volatilitet och korrelationer i februari spikat till nivåer vi inte sett på flera år har våra förvaltare reducerat sina positioner och portföljrisken har därmed kommit ner ordentligt. Våra indikatorer som förra månaden varnade oss och fick oss att minska risken, är nu på neutrala nivåer igen, vilket indikerar en risknivå i linje med långsiktiga nivåer. Vi har därför ökat upp risken något och ombalanserat mot trendföljande strategier inför mars månad.

Februari 2018 - en av de sämsta månaderna för CTAs. Läs mer i HedgeNordics artikel...

Årets första två månader har varit en berg-och dalbana för CTAs. Upp som en sol i januari då trenderna växte sig starka inom flera olika sektorer, och sen ner som en pannkaka i februari då volatiliteten spikade och de tidigare trender hastigt vände håll. 

I denna artikel från HedgeNordic tittar de närmare på avkastningen från Nordiska CTAs i februari och sätter den i relation till några av världens största CTAs och benchmarks.

http://hedgenordic.com/2018/03/february-volatility-spike-beats-ctas-to-the-ground/

Crisis Alpha!? En genomgång av historiska kriser på aktiemarknaden och CTA-avkastning...

Den senaste veckan har vi fått många frågor om "Crisis Alpha", dvs. CTAs förmåga att generera avkastning när börsen går ner. En orsak till att dessa frågor kommit upp är att CTAs, precis som aktier, haft en tung februarimånad med förluster från alla sektorer förutom obligationer. Men vad krävs då för att CTAs ska leverera Crisis Alpha?

Som vi ser i grafen nedan så har CTAs levererat bra avkastning under alla längre aktiekriser sedan 1980.

Equity drawdown.png

Men vad är egentligen en aktiekris? Om vi använder MSCIs definition på en aktiekris, dvs att globala aktier (MSCI World TR) är ner mer än 4.0% under en månad, ser kriserna ut som nedan: 

All crises.png

Som vi ser i tabellen så har CTAs fungerat som ett skydd mot aktiefall i 25 av 31 perioder. Gemensamt för de 6 tillfällen när CTAs inte varit ett skydd, är att de har varit kortlivade kriser. Tillfälliga korrigeringar på aktiemarknaden som varar kortare än några veckor är svårhanterade även för CTAs, som oftast fokuserar på lite längre trender.

Det finns dock även korta kriser där CTAs tjänat pengar. Ett sådant exempel är Brexit 2016. Det som avgör om en av dessa kortlivade kriser/korrigeringar ska vara negativ eller positiv är vilka andra sektorer (förutom aktier) som rör sig under krisen och hur CTAs ligger positionerade. Under Brexit förlorade tex. CTAs på sina långa aktiepositioner, men tjänade samtidigt mycket pengar på obligationer, valutor och metaller.

Typiskt sett så förlorar CTAs på aktier i början av en kris. Om krisen fortsätter längre än någon vecka hinner CTAs justera sina positioner och kan tjäna pengar på korta aktiepositioner (givet att aktiefallet fortsätter). Men den främsta framgångsfaktorn bakom Crisis Alpha är CTAs diversifierade positionering och exponering mot andra marknader än aktier, såsom obligationer/räntor, metaller, valutor och övriga råvaror. Aktiefall driver nämligen trender i andra marknader och ger CTAs flera möjligheter till vinster. I grafen nedan visar vi hur vinster/förluster per sektor sett ut under ett antal av dessa kriser.

PnL sector.png

Hur den turbulens vi sett på marknaden i februari kommer utveckla sig framöver återstår att se. Det vi vet är att CTAs är fullt systematiska och helt reaktiva och kommer agera utifrån de pristrender vi ser på marknaden. Sett till historien har detta tillvägagångssätt att handla marknaderna varit ett framgångsrecept för att leverera Crisis Alpha. 

 

*RPM Technical Composite är den kapitalviktade avkastningen från samtliga RPM mandat vid varje given tidpunkt (startdatum Jan 1993)

Viktig information: Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör noggrant läsa fondens faktablad, prospekt och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på RPMs hemsida, www.rpmfonder.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

 

CTAs = Crisis Alpha? Kommentar till senaste dagarnas avkastning...

Hur har CTAs hanterat de senaste dagarnas rörelser på marknaden?

CTAs är ner, ordentligt, med förluster från bla. långa aktiepositioner, långa energipositioner och en kort position i amerikanska obligationer. Nästan alla trender som gav de stora vinsterna i januari har nu vänt hastigt och olustigt.

Varför blir förlusterna så stora?

De flesta CTAs är väldiversifierade och handlar många olika marknader, från aktier, energi, och jordbruksprodukter till valutor, obligationer och räntor. I januari såg vi starka trender i många olika marknader och CTAs anpassade sina positioner därefter (med stora vinster i januari som följd). Detta medförde att vi i början av februari var positionerade för fortsatt stigande aktiemarknader, stigande energipris, stigande amerikanska räntor och en fortsatt försvagad US dollar. Under de senaste dagarna så har alla dessa trender vänt, korrelationen mellan marknader har stigit kraftig och förluster har därmed aggregerats över flera sektorer. Cirka 70% av fondernas positioner har varit förlustbringande de senaste dagarna. De få positioner som erbjudit skydd är långa positioner i europeiska obligationer, lång position i japanska Yen samt till viss del en lång position i guld.

CTAs sägs erbjuda “Crisis Alpha”, dvs ska vara ett skydd när börsen faller. Varför är det inte så denna gång?

CTAs har varit en tillförlitlig källa till Crisis Alpha genom alla aktiekriser sedan 80-talet. Vi tror stenhårt på att det kommer vara så även i framtiden. Viktigt att komma ihåg är att CTAs till största delen är trendföljare, och behöver en trend för att tjäna pengar. Hastiga aktiefall - som det de senaste dagarna - som kommer efter en period av väldigt starka marknader är alltid svårt för CTAs. Om nergången fortsätter en vecka eller två, eller ännu hellre månader så kommer CTAs vända sina positioner och tjäna på aktiefallet och de trender som samtidigt uppstår i andra marknader.

Hur lång tid tar det för CTAs att vända sina positioner?

Detta varierar stort mellan individuella CTAs. I våra portföljer brukar det i snitt ta 2-4 veckor att gå  från en signifikant lång position till en signifikant kort position. Men det varierar som sagt stort. De CTAs som vi har i RPM Evolving CTA Fund är generellt sett snabbare på att vända sina positioner än de mer etablerade CTAs som finns i  RPM Galaxy.

Har vi sett liknande situationer tidigare?

Att marknader vänder hastigt och olustigt händer från tid till tid. Vi hade tex en liknande situation i februari 2007 när marknaden föll kraftigt några dagar efter oro på de Kinesiska börserna. Det fallet hade dock återhämtats inom två månader och utmynnade sedan i den finanskris vi såg under andra halvan 2007 och under 2008. Under finanskrisen hade CTAs väldigt starkt avkastning och bidrog med Crisis Alpha.

Gör ni några förändringar i fonderna?

Då vi till följd av varningssignaler från våra indikatorer* drog ner exponeringen i fonderna redan i slutet av januari så avvaktar vi nu. Som alltid följer vi noggrant marknaderna och positioneringen i våra fonder och är beredda att vidta åtgärder om så krävs.

* Både vårt trendmått - MDI - och vår indikator som visar risken för korrelationsspikar, sk Coordinated Market Sell-off (CoMaSe) var på höga nivåer

 

Viktig information: Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör noggrant läsa fondens faktablad, prospekt och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på RPMs hemsida, www.rpmfonder.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs RPMs månadskommentarer för Jan 2018 här...

Trender på bred front ger CTAs en smakstart till 2018

När investerare frågar oss vad CTAs behöver för att generera bra avkastning så brukar vi citera en text från vår Yearly Review: "CTAs generate profits in trending market environments, i.e. when asset prices move substantially and sustainably in many different markets." Dvs, när flera marknader rör sig mycket och uthålligt. Detta är precis vad som hände i januari.
  
Vårt trendmått, RPM MDI, gjorde en imponerande comeback under månaden och nådde nivåer vi inte sett sedan hösten 2014. Detta då globala aktier fortsatte sitt rally, oljepriset steg till följd av krympande lager och geopolitisk oro, obligationsräntor i främst USA steg efter bättre-än-väntade inflationssiffror och på valutamarknaden så fortsatte den amerikanska dollarn att försvagas.

Dessa trender blir tydliga i graferna nedan; den första är vårt aggregerade MDI-mått (prisdata från 77 terminsmarknader som täcker trender från 5 till 260 dagar) och den andra visar MDI uppdelat på sektor och tidsperiod (20 - 100 dagar).

RPM MDI Jan 31 2018.png

 

MDI per sector.png

Även om trenderna är starka och den globala ekonomin fortsätter sin återhämtningsbana så har vi inför februari minskat risken i fonderna.  Detta då MDI, samt vår ”sell-off”-indikator - CoMaSe - har stigit till "kritiska" nivåer och vi har därför som en försiktighetsåtgärd minskat portföljrisken till under den långsiktiga nivån och skiftat en del av risken från trendstrategier till förmån för diversifierande strategier.

Läs månadsrapporterna för respektive fond nedan:

RPM Evolving CTA Fund - Jan 2018

RPM Galaxy - Jan 2018

Trender på bred front ger CTAs en bra start på 2018

Efter ett mediokert 2017, där den enda egentliga exploaterbara trenden var i aktier, så har 2018 börjat på bästa sätt för de flesta CTAs. Men vad är det då som har ändrats? 

På ett mer övergripande plan så känns det som att marknaden nu har tagit till sig av den bättre-än-förväntade makroekonomiska statistiken som kom från både USA och Europa under hösten. Detta i kombination med att flera analyshus spår en fortsatt växande och stark ekonomi under 2018 gör att världen positionerat sig för tillväxt. Detta har gjort så att nya trender tagit fart.

Förutom en fortsatt stark aktiemarknad så ser vi nu också att olja/energi-priser stiger, metaller (tex. guld och koppar) stiger, amerikanska räntor stiger och den amerikanska dollarn försvagas mot de flesta andra valutor. Då de flesta CTAs är aktiva i alla dessa sektorer så har vinster kommit från flera olika håll, vilket har givit oss en stark uppgång under månaden. 

Bilden nedan visar RPMs egenutvecklade mått på trendstyrka "MDI"*. Detta mått mäter trender från 5 dagar upp till 260 dagar för 77 olika terminsmarknader. Som ni ser får vi gå tillbaka till 2014 för att se den styrka i trenderna som vi nu ser.

RPM MDI Jan 18.png

Delar vi in MDI i sektorer och tidshorisonter (20 -100 dagar) så ser vi breda trender på speciellt de korta tidsperioder, men flera sektorer (tex. aktier och obligationer) visar styrka även på medel-och långsikt. 

 * vill ni ha mer information om MDI (Market Divergence Indicator) och våra andra indikatorer så kontakta oss gärna.

* vill ni ha mer information om MDI (Market Divergence Indicator) och våra andra indikatorer så kontakta oss gärna.

Här kan du läsa RPMs årssammanfattning 2017!

Med den fantastiska start vi har haft på 2018, där trender etablerat sig på bred front, tex. i aktier, energi och valutor, så är det lätt att glömma det "trendlösa" året 2017. Men om vi nu ändå blickar tillbaka på förra året och summerar det som påverkade CTAs så sammanfattas det bäst så här:

Aktier på nya rekordnivåer och enda sektor som visade upp en ordentlig trend (och därmed enda lönsamma sektor för CTAs). Extremt låg volatilitet och obestämda rörelser i övriga sektorer drog ner resultatet i stort för CTAs. 

Vill du läsa den långa versionen och vår outlook för 2018 så klicka på länken nedan:

RPM Yearly Performance Review 2017

 

Frågor/kommentarer eller vill du ha mer information om våra fonder? Tveka inte att höra av er!

 

Placera.se uppmärksammar att RPM Galaxy stigit över 10% (13.8%) senaste kvartalet...

RPM Galaxy steg med 13.8% sista kvartalet 2017. Placera.se fortsätter rekommendera fonden som del av deras "försiktiga fondalternativ". Läs mer om detta på länken nedan:

"En av fonderna utmärker sig och det är den trendföljande hedgefonden RPM Galaxy, som har stigit hela 10 procent de senaste tre månaderna......De trendföljande hedgefonderna fungerar som bäst när trenderna är längre än 1–2 månader. Vi ser nu en period med längre och tydligare trend samt lite högre volatilitet, vilket brukar vara en bättre miljö att hitta avkastning i. Historiskt har de levererat avkastning när den som bäst behövs i en portfölj. Vilket de lyckats bra med det senaste halvåret." 

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/12/27/forsiktiga-fondalternativet-kom-tillbaka.html

 

 

Vad har CTAs gemensamt med Dennis Rodman? Ledtråd: En Bra defensiv stärker din offensiv ...

Om man bara tittar på poängsnittet för spelare som har blivit invalda i basketens (NBA) Hall of Fame så ställer sig vissa frågan hur Dennis Rodman kan ha hamnat där. Rodman var en värdelös skytt och inte under någon av hans säsonger hade han ett poängsnitt på över 11 poäng per match, men ändå är han en av historiens bästa basketspelare när man tittar på vad han tillförde de lag han representerade. Artikeln nedan av Christopher Cole från Artemis Capital beskriver på ett bra sätt vad CTAs och andra "long volatility" strategier har gemensamt med Dennis Rodman och varför de behövs i en portfölj:

"Rodman dominated the game without scoring by dramatically improving the statistical efficiency of his teammates via rebounding and defense."

"Rodman tops the list of players with positive team margin of victory differential with him in the lineup vs. without him.......when paired with efficient scorers he amplified team offensive efficiency to a higher level."

"Volatility (CTAs and other long volatility strategies) alters a portfolio, not by making money all the time, but by improving the risk-adjusted efficiency of other assets and creating new opportunities in bear markets."

Dennis Rodman and the Art of Portfolio Optimization

En av USAs största pensionsfonder (CalSTRS) ökar sin allokering till "Risk Mitigation Strategies" med 9 miljarder USD. Men vad är "Risk Mitigation Strategies"?

Nyligen blev det klart att CalSTRS (California State Teachers' Retirement System) med ca 220 miljarder USD i tillgångar ökar sin allokering till "Risk Mitigation Strategies" (RMS) med 9 miljarder USD*. Deras totala allokering till RMS är efter det ca 15 miljarder USD eller ca 7% av deras totala portfölj. Men vad är egentligen "Risk Mitigation Strategies"?

"Risk Mitigation Strategies", "Crisis Risk Offset" eller "Portfolio Insurance Strategies" är olika namn på samma sak, nämligen en portfölj av tillgångar som historiskt har levererat avkastning i de perioder då aktiemarknaden (och därmed väldigt många andra tillgångar) har haft det som svårast. Ett skydd/försäkring för den totala portföljen enkelt uttryckt. Tanken med en allokering till sådana strategier är såklart att begränsa förlusterna i kristider samt att över tid öka sin riskjusterade avkastning. De två huvudkomponenterna i detta portföljskydd är oftast CTAs och obligationer med lång löptid (se tex länken till CalSTRS investeringspolicy nedan, där de har ca 45% i CTAs och 40% obligationer **):

CTAs: historiskt sett så har CTAs (eller Managed Futures som det också kallas) levererat sin bästa avkastning i perioder av stress på aktiemarknaden. Exempel på detta är IT-krisen i början av 2000-talet eller finanskrisen 2007-2008. Detta gör att CTAs ofta utgör grunden i ett portföljskydd.

Obligationer: Obligationer med lång löptid tenderar att öka i värde när det är stökigt på aktiemarknaden och har sett till historiken varit ett bra portföljskydd i kristider.

Men även andra tillgångar såsom Global Macro, Systematic Risk Premia mfl kan till varierande grad ingå.

Vill ni läsa mer om detta finns mängder av information på nätet med en enkel Google-sökning på nått av begreppen ovan. Har ni frågor så är ni härligt välkomna att kontakta oss på RPM.

https://hfm.global/hfmweek/news/calstrs-ploughs-9bn-into-quants-for-crisis-protection/

**https://www.calstrs.com/sites/main/files/file-attachments/r_-_rms_investment_policy.pdf