DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

Informationen på denna webbsida sida utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i någon av RPMs fonder bör noggrant läsa fondens faktablad och prospekt. Dessa dokument finns tillgängliga på RPMs hemsida, www.rpmfonder.se. Informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna kan beställas från info@rpm.se.

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.