ledANDE BEFATTNINGSHAVARE

Några civilingenjörer i teknisk fysik, ett par civilekonomer, en tysk PhD (tillika rockstjärna) och ytterligare en ingenjör.

Mikael Stenbom
CEO
 

Christina Bergkvist
Risk Manager
 

Magnus Kottenauer
COO
 

Alexander Mende
Senior Investment Analyst
 

Per Ivarsson
Head of Investment Mgmt.
 


STYRELSE

Magnus Westerlind, ordförande  

Per Ivarsson

Mats Tyrstrup

Mikael Stenbom, VD

 

Klagomålsansvarig är Magnus Kottenauer

Ansvarig Regelefterlevnad är Anna Cumzelius