RPMs månadsbrev: Händelserik månad med blandad avkastning

Förra månaden var händelserik, med pristrender som steg till nivåer som inte setts sedan januari förra året. Fed genomförde en "hökaktig räntesänkning", handelskriget mellan USA och Kina eskalerade ytterligare, och den amerikanska räntekurvan inverterade och utlöste farhågor om lågkonjunktur bland investerare. Följaktligen steg den amerikanska dollarn och VIX spikade medan aktiemarknader och obligationsräntor sjönk. Mot slutet av månaden publicerade emellertid president Trump en serie tweets som väckte hopp om nya handelssamtal och lyckades sätta stopp för nedgången i aktierna.

RPM:s fonder hade blandad avkastning, dvs RPM Evolving CTA Fund var upp igen med positiva resultat för de flesta förvaltare och substrategier. RPM Galaxy var ner då vinsterna i räntor och råvaror kompenserades av förluster i valuta och ädelmetaller.

Den amerikanska ekonomin saktar ner med svaga tillverkningsdata som kompenseras av stark konsumtion och utanför USA finns det tecken på lågkonjunktur. Några av våra indikatorer har börjat signalera ökad risk för en sell-off. Portföljerna har varit något över långsiktigt genomsnittliga risknivåer och därför har vi nu taktiskt minskat risken till under genomsnittliga nivåer.

För mer detaljer - läs respektive fond månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund augusti 2019

RPM Galaxy augusti 2019