Kommentar till senaste dagarnas avkastning

De senaste dagarna har uppvisat stora rörelser på världens aktiemarknader. Men även andra marknader såsom energi, obligationer och valutor har rört sig mycket.

Enligt analytiker (Capital Economics mfl) så finns det ingen uppenbar anledning till dessa dramatiska och mycket hastiga rörelser.

RPMs fonder (och CTAs generellt) som till största del består av trendföljande strategier, har haft det svårt under dessa dagar. Här följer en kort redogörelse för resultat och positionering:

Inför oktober var de största positionerna i båda våra fonder; lång aktier (USA, Europa och Japan), korta amerikanska obligationer (positionerad för fortsatt stigande räntor) och långa Europeiska och Japanska obligationer (positionerade för fallande räntor), lång amerikanska dollar (USD) samt lång energi.

Den 10e oktober så föll aktier dramatisk, priset på amerikanska obligationer steg och oljepriset sjönk. Det vill säga, alla våra största positioner gick emot oss.

Den 11e oktober fortsatte dessa rörelser, men spred sig även till ädelmetaller och valutor. Även om våra fonder (så som CTAs generellt) är diversifierade över sektorer så fanns det få positioner som gav skydd dessa dagar (en sk. korrelationsspik).

Förlusterna i båda fonderna över dessa två dramatiska dagar är förstås både överraskande och smärtsamma. Historiskt sett så har liknande situationer följts av en snabb återhämtning. Vår syn för resten av året är fortsatt positiv, baserad på våra indikatorer, växande konsensus att konjunkturcykeln nu toppat för denna gång, samt det osäkra politiska läget.

För CTAs, som trivs bäst i perioder med en sund mängd volatilitet på marknaden, så kan man också hoppas att de tecken vi nu ser på en allmän uppgång i volatilitet är här för att stanna.