RPMs månadsbrev: Diversifierande CTAs levererade i aktiefallet

I maj 19 upplevde de globala börserna sin värsta månad hittills i år då handelskriget mellan USA och Kina eskalerade. Det var stora skillnader mellan CTA substrategier, med förluster från råvaror och fallande aktiemarknader  som övervägdes av vinster från räntemarknaderna. 
 
RPMs fonder hade blandad avkastning i maj. De flesta diversifierande strategier lyckades navigera i den krissituerade marknadsmiljön och bidrog positivt till avkastningen. Trendföljande förvaltare hade desto svårare och vinster i räntor övervägdes av förluster i aktier och råvaror. Följaktligen slutade RPM Evolving CTA Fund upp medan RPM Galaxy var ner denna månad.
 
När vi nu går in i juni månad är våra indikatorer fortfarande neutrala och portföljriskerna ligger därför kvar på långsiktigt genomsnittliga nivåer.

För mer detaljer - läs respektive fonds månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund maj 2019

RPM Galaxy maj 2019