RPMs månadsbrev: RPMs fonder ner efter kraftig vändning i finansiella marknader

Förra månaden sjönk pristrender till låga nivåer på grund av vändningar på de större finansiella marknaderna. Duvaktiga centralbankskommentarer och förnyad handelsoptimism resulterade i en global aktieåterhämtning och den förnyade aptiten för aktier drog investerare bort från säkrare statspapper vilket drev upp räntorna. Mot slutet av månaden föll emellertid aktiemarknaderna igen och obligationer steg till följd av förnyad rädsla för handelskrig och det inledande impeachmentförfarande mot Donald Trump.

RPM’s fonder var ner i september. Trendföljande strategier var uteslutande ner på månaden medan diversifierande strategier levererade blandade resultat.

De globala ekonomiska utsikterna förblir oförändrade, dvs eftersom återhämtningen i USA: s tillverkning endast förväntas vara tillfällig, förblir den globala ekonomin i en (cyklisk) avmattning. Efter förra månadens fall har indikatorerna nu gått in i neutralt territorium igen. Således togs portföljrisker upp till långsiktiga genomsnittliga nivåer.

För mer detaljer - läs respektive fond månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund september 2019

RPM Galaxy september 2019