Vilka trender fanns 2018? Hur avkastade CTAs? Hur ser vi på 2019? Nu är RPMs årssammanfattning för 2018 här....

Marknadsdynamiken under 2018 visade sig vara utmanande för CTAs. Den spektakulära uppgången/återkomsten av volatilitet följdes inte av en motsvarande ökning av marknadstrender. Avkastningen från CTA-kollektivet var blandad, men generellt sett så hade snabbare, mindre och icke-trendföljande CTAs starkare avkastning under året. Detta återspeglas också i RPMs två fonder där RPM Evolving CTA Fund slutade året i positivt territorium medan RPM Galaxy var ner.

Under 2019 förväntar sig många att konjunkturen avmattas ytterligare. Huruvida detta leder till en fullskalig recession eller inte beror på många faktorer såsom centralbankernas agerande och en potentiell kollaps av tillgångspriser. Givet att CTAs tenderar att göra bättre ifrån sig i perioder av ekonomisk avmattning och att volatiliteten redan är tillbaka på normala nivåer gör att utsikterna för CTAs ser ljusare ut än på mycket länge. "Winter is coming...."

Läs hela rapporten nedan:

RPM Yearly Performance Review 2018