Läs RPMs månadskommentarer för Jan 2018 här...

Trender på bred front ger CTAs en smakstart till 2018

När investerare frågar oss vad CTAs behöver för att generera bra avkastning så brukar vi citera en text från vår Yearly Review: "CTAs generate profits in trending market environments, i.e. when asset prices move substantially and sustainably in many different markets." Dvs, när flera marknader rör sig mycket och uthålligt. Detta är precis vad som hände i januari.
  
Vårt trendmått, RPM MDI, gjorde en imponerande comeback under månaden och nådde nivåer vi inte sett sedan hösten 2014. Detta då globala aktier fortsatte sitt rally, oljepriset steg till följd av krympande lager och geopolitisk oro, obligationsräntor i främst USA steg efter bättre-än-väntade inflationssiffror och på valutamarknaden så fortsatte den amerikanska dollarn att försvagas.

Dessa trender blir tydliga i graferna nedan; den första är vårt aggregerade MDI-mått (prisdata från 77 terminsmarknader som täcker trender från 5 till 260 dagar) och den andra visar MDI uppdelat på sektor och tidsperiod (20 - 100 dagar).

RPM MDI Jan 31 2018.png

 

MDI per sector.png

Även om trenderna är starka och den globala ekonomin fortsätter sin återhämtningsbana så har vi inför februari minskat risken i fonderna.  Detta då MDI, samt vår ”sell-off”-indikator - CoMaSe - har stigit till "kritiska" nivåer och vi har därför som en försiktighetsåtgärd minskat portföljrisken till under den långsiktiga nivån och skiftat en del av risken från trendstrategier till förmån för diversifierande strategier.

Läs månadsrapporterna för respektive fond nedan:

RPM Evolving CTA Fund - Jan 2018

RPM Galaxy - Jan 2018