CTAs = Crisis Alpha? Kommentar till senaste dagarnas avkastning...

Hur har CTAs hanterat de senaste dagarnas rörelser på marknaden?

CTAs är ner, ordentligt, med förluster från bla. långa aktiepositioner, långa energipositioner och en kort position i amerikanska obligationer. Nästan alla trender som gav de stora vinsterna i januari har nu vänt hastigt och olustigt.

Varför blir förlusterna så stora?

De flesta CTAs är väldiversifierade och handlar många olika marknader, från aktier, energi, och jordbruksprodukter till valutor, obligationer och räntor. I januari såg vi starka trender i många olika marknader och CTAs anpassade sina positioner därefter (med stora vinster i januari som följd). Detta medförde att vi i början av februari var positionerade för fortsatt stigande aktiemarknader, stigande energipris, stigande amerikanska räntor och en fortsatt försvagad US dollar. Under de senaste dagarna så har alla dessa trender vänt, korrelationen mellan marknader har stigit kraftig och förluster har därmed aggregerats över flera sektorer. Cirka 70% av fondernas positioner har varit förlustbringande de senaste dagarna. De få positioner som erbjudit skydd är långa positioner i europeiska obligationer, lång position i japanska Yen samt till viss del en lång position i guld.

CTAs sägs erbjuda “Crisis Alpha”, dvs ska vara ett skydd när börsen faller. Varför är det inte så denna gång?

CTAs har varit en tillförlitlig källa till Crisis Alpha genom alla aktiekriser sedan 80-talet. Vi tror stenhårt på att det kommer vara så även i framtiden. Viktigt att komma ihåg är att CTAs till största delen är trendföljare, och behöver en trend för att tjäna pengar. Hastiga aktiefall - som det de senaste dagarna - som kommer efter en period av väldigt starka marknader är alltid svårt för CTAs. Om nergången fortsätter en vecka eller två, eller ännu hellre månader så kommer CTAs vända sina positioner och tjäna på aktiefallet och de trender som samtidigt uppstår i andra marknader.

Hur lång tid tar det för CTAs att vända sina positioner?

Detta varierar stort mellan individuella CTAs. I våra portföljer brukar det i snitt ta 2-4 veckor att gå  från en signifikant lång position till en signifikant kort position. Men det varierar som sagt stort. De CTAs som vi har i RPM Evolving CTA Fund är generellt sett snabbare på att vända sina positioner än de mer etablerade CTAs som finns i  RPM Galaxy.

Har vi sett liknande situationer tidigare?

Att marknader vänder hastigt och olustigt händer från tid till tid. Vi hade tex en liknande situation i februari 2007 när marknaden föll kraftigt några dagar efter oro på de Kinesiska börserna. Det fallet hade dock återhämtats inom två månader och utmynnade sedan i den finanskris vi såg under andra halvan 2007 och under 2008. Under finanskrisen hade CTAs väldigt starkt avkastning och bidrog med Crisis Alpha.

Gör ni några förändringar i fonderna?

Då vi till följd av varningssignaler från våra indikatorer* drog ner exponeringen i fonderna redan i slutet av januari så avvaktar vi nu. Som alltid följer vi noggrant marknaderna och positioneringen i våra fonder och är beredda att vidta åtgärder om så krävs.

* Både vårt trendmått - MDI - och vår indikator som visar risken för korrelationsspikar, sk Coordinated Market Sell-off (CoMaSe) var på höga nivåer

 

Viktig information: Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör noggrant läsa fondens faktablad, prospekt och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på RPMs hemsida, www.rpmfonder.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.