RPM Evolving CTA Fund +2.6% och RPM Galaxy +2.7% i juli

RPMs fonder fortsatte upp i juli. RPM Evolving CTA Fund var upp 2.6% och är nu +12.9% under 2016. RPM Galaxy var upp 2.7% och är nu +9.9% 2016.

Främst var det de starkt återhämtande globala aktiemarknaderna som skapade gynnsamma trender, men även trender i valutor och råvaror bidrog till det positiva resultatet.

För mer information, läs fondernas månadsbrev nedan:

RPM Evolving CTA Fund Juli 2016

RPM Galaxy Juli 2016