RPM Evolving CTA Fund (E SEK) upp 10.04% under första kvartalet 2016

RPM Evolving CTA Fund är en diversifierad terminsförvaltningsfond. För närvarande utnyttjar den nio utvalda terminsförvaltare (CTAs) som bedriver sk. modellstyrd kapitalförvaltning med olika inriktningar; trendföljande, korttids- samt fundamentalt driven förvaltning.

Under marknadsturbulensen i januari och februari var det främst trendföljande förvaltare som levererade god avkastning. I den för aktiemarknaden mer positiva miljön under mars månad, var det främst de övriga förvaltningsstrategierna som gick starkt.

Fonden jämförelseindex Barclay BTOP 50 var enligt preliminära siffror upp 2,32% under Q1.

Knappa 600 nya kunder investerade i fonden och dess kapital ökade med dryga 90% under perioden.

Se pressmeddelandet här:

RPM Evolving CTA Fund upp 10.04% under första kvartalet 2016