Träffa RPM på Avanza Forum

Avkastning, skydd och diversifiering. När börsen gått som sämst, har vi levererat som bäst. Våra fonder heter Evolving CTA och Galaxy.

RPM är ett svenskt, oberoende företag med internationell verksamhet. Sedan 1993 är vi specialiserade på terminsförvaltning och risk management. Våra kunder – allt ifrån privatpersoner till stora institutioner – finns främst i Japan, en rad europeiska länder och USA. Samt sedan några år i Sverige. Totalt omfattar våra uppdrag närmare 20 miljarder SEK.

Välkommen att besöka oss på Avanza Forum!