RPM förvaltar i dagsläget två multi-CTA fonder med lite olika egenskaper:

RPM Evolving CTA Fund är brett diversifierad och fokuserar på mindre, innovativa förvaltare vars storlek och ålder ännu ej begränsar deras frihetsgrader. Fonden syftar till ge investerare skydd (avkastning) i tider av större, utdragna nergångar på aktiemarknaden.

RPM Galaxy utnyttjar stora, välkända förvaltare och har ett tydligt trendföljande fokus. Fonden syftar till att ge investerare högt "Crisis Alpha" - dvs hög avkastning i tider av stora och uthålliga börsfall och marknadsoro. 

Båda fonderna är baserade i Luxemburg under RPMs paraplyfond European Sicav Alliance (E.S.A.) och inflaggade i Sverige under AIFMD.