RPM Galaxy

RPM Galaxy investerar i stora, välkända CTAs med långt track-record och minst 500 MUSD under förvaltning.

Syftet med fonden är att erbjuda en investering med hög korrelation till branschindex och med mycket god "Crisis Alpha" - dvs. förmåga att leverera hög avkastning i tider av utdragna börsfall och oro på de finansiella marknaderna.

Fonden domineras av trendföljare som har visat en god förmåga att leverera Crisis Alpha i tider av utdragna börsfall och finansiell oro. Dessa balanseras med kortsiktiga CTAs för att öka fondens diversifiering. Alla ­förvaltare är systematiska och modelldrivna.

RPM bevakar och justerar fondens allokeringar kontinuerligt och byter ut CTAs när så behövs.

Med hjälp av egenutvecklade indikatorer samt 25 års erfarenhet från CTAs så skapar RPM värde i fonden genom; 1) val av CTAs, 2) riskallokering mellan CTAs och 3) riskökningar/ riskminskningar baserade på vår syn på marknaden.


För mer detaljerad fondfakta och risknivå, vänligen ta del av fondens fondfaktablad genom länken ovan. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Fondfakta

ISIN LU0427297873

Bloombergkod ESAGALE LX

Valuta Svenska kronor

Kursnotering/Handel Dagligen

Tillgänglig via se "Att Investera"

Minsta insättning 1 000 kr

Månadssparande Ja (100 kr)

Insättnings/utträdesavgift 0%

Förvaltningsavgift 1,4%

Prestationsbaserad avgift 5,0% (över "high watermark", dvs över tidigare högst uppnådda nivå)

Förvaringsinstitut Caceis Bank Luxemburg

DOKUMENT

Månadskommentarer augusti 2019

Faktablad Galaxy E - 2019

ESA - Prospekt

Informationsbroschyr 2019

ESA Halvårsrapport juni 2019

ESA Helårsrapport 2018

winner_badge_web_2017_b.jpg