RPM evolving CTA fund

RPM Evolving CTA Fund är en prisbelönt fond som baseras på observationen att yngre förvaltningsföretag med ett förhållandevis litet kapital under förvaltning levererar en högre riskjusterad avkastning än sina större och mer välkända branschkollegor.

Fondens ambition är att tidigt identifiera sådana CTAs som bedöms ha förutsättningar att bli nästa generations branschledare, genomföra en omfattande utvärdering och slutligen allokera en del av fondens kapital till dem. Fonden kan vid var tid förväntas utnyttja ca 10-14 förvaltare med kompletterande egenskaper som möjliggör en god diversifiering.

Förvaltningen domineras av trendföljare som har visat en god förmåga att leverera Crisis Alpha i tider av utdragna börsfall och finansiell oro. Dessa förvaltare balanseras av kortsiktiga förvaltare och sådana som drivs av fundamentala faktorer. Detta för att öka fondens diversifiering. Alla förvaltare är systematiska och modelldrivna.

RPM allokerar aktivt mellan fondens förvaltare och sub-strategier, ökar/minskar risken utifrån vår syn på marknaden samt byter ut förvaltare efter behov.


För mer detaljerad fondfakta och risknivå, vänligen ta del av fondens fondfaktablad. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

FONDFAKTA

ISIN LU1193396774

Bloombergkod ESODIER LX

Valuta Svenska kronor

Kursnotering/Handel Dagligen

Tillgänglig via se "Att investera"

Minsta insättning 1 000 kr

Månadssparande Ja (100 kr)

Insättnings/utträdesavgift 0%

Förvaltningsavgift 1,2%

Prestationsbaserad avgift 5,0% (över "high watermark", dvs över tidigare högst uppnådda nivå)

Förvaringsinstitut Caceis Bank Luxemburg


CTA-European-Performance-Winner-Logo.jpg