Galaxy fund

Galaxy Fund använder sig av ett mindre antal väl etablerade CTAs med långt track-record och minst 500 MUSD under förvaltning.

Syftet med fonden är att erbjuda en investering med hög korrelation till branschindex och med mycket god "Crisis Alpha" - dvs. förmåga att leverera hög avkastning i tider av utdragna börsfall och oro på de finansiella marknaderna.

Galaxy domineras av trendföljande förvaltare men använder sig också av en kortsiktig förvaltare vars avkastning visat sig oberoende av pristrender. Detta för att öka diversifieringen och minska risktagandet i fonden.

Alla förvaltare är systematiska och modelldrivna.

RPM allokerar aktivt mellan fondens förvaltare och sub-strategier, ökar/minskar risken utifrån vår syn på marknaden samt byter ut förvaltare efter behov.


För mer detaljerad fondfakta och risknivå, vänligen ta del av fondens fondfaktablad genom länken ovan. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Fondfakta

ISIN LU0427297873

Bloombergkod ESAGALE LX

Valuta Svenska kronor

Kursnotering/Handel Dagligen

Tillgänglig via se "Att Investera"

Minsta insättning 1 000 kr

Månadssparande Ja (100 kr)

Insättnings/utträdesavgift 0%

Förvaltningsavgift 1,4%

Prestationsbaserad avgift 5,0% (över "high watermark", dvs över tidigare högst uppnådda nivå)

Förvaringsinstitut Caceis Bank Luxemburg


winner_badge_web_2017_b.jpg