Risk Mitigation Strategies

Stor uppslutning på vårt 11e "RPM CTA Research Seminar"

Över 40 investerare deltog på det 11e RPM CTA Research Seminar på Hotell Anglais i Stockholm. Deltagarna fick höra på presentationer från:

Hans-Olov Bornemann, Head of Global Quant Team, SEB

Jesper Sandin, Portfolio Manager, Lynx Asset Management

Alexander Mende, Senior Investment Analyst, RPM

Efter presentationerna modererade Ulrika Bergman från Nobelstiftelsen en uppskattad paneldiskussion. En längre sammanfattning av presentationerna och diskussionerna kommer senare i veckan.

RPM vill tacka alla talare och deltagare för att ni kom!

 

Stockholm, 15e maj 2018

Stockholm, 15e maj 2018

RPM bjuder in till det 11e "RPM CTA Research Seminar"

Den 15e maj är det dags för det 11e RPM CTA Research Seminar på hotell Anglais i Stockholm. Våra research-seminarier vänder sig till institutionella investerare som vill veta mer om CTAs och lyssna till aktuell research och trender i branschen.

Denna gång har vi ett svenskt tema och har bjudit in våra svenska CTA-kollegor från Lynx och SEB (Global Quant Team). Efter de tre presentationerna följer en paneldebatt på ämnet CTAs, risk mitigation, förväntningar, trender mm. Denna panel leds av Ulrika Bergman, CIO på Nobelstiftelsen. 

För mer detaljer - se programmet nedan:

RPM CTA Research Seminar May 2018 - Invitation

RPM CTA Research Seminar May2018.PNG

RPM presenterar på "Risk Mitigation Research Seminar" i Amsterdam den 26 april

Den 26e april anordnar Altech Partners "Risk Mitigation Research Seminar" i Amsterdam. Bland talarna finns förutom RPM, ett urval av CTAs (Transtrend, ISAM och Independent View), samt några av Europas största investerare. Se länken nedan för mer information:

Risk Mitigation Research Seminar - Amsterdam April 26th

Vill ni ha mer information om Risk Mitigation Strategies så läs gärna vårt tidigare inlägg om detta på länken nedan:

Risk Mitigation Strategies

Crisis Alpha!? En genomgång av historiska kriser på aktiemarknaden och CTA-avkastning...

Den senaste veckan har vi fått många frågor om "Crisis Alpha", dvs. CTAs förmåga att generera avkastning när börsen går ner. En orsak till att dessa frågor kommit upp är att CTAs, precis som aktier, haft en tung februarimånad med förluster från alla sektorer förutom obligationer. Men vad krävs då för att CTAs ska leverera Crisis Alpha?

Som vi ser i grafen nedan så har CTAs levererat bra avkastning under alla längre aktiekriser sedan 1980.

Equity drawdown.png

Men vad är egentligen en aktiekris? Om vi använder MSCIs definition på en aktiekris, dvs att globala aktier (MSCI World TR) är ner mer än 4.0% under en månad, ser kriserna ut som nedan: 

All crises.png

Som vi ser i tabellen så har CTAs fungerat som ett skydd mot aktiefall i 25 av 31 perioder. Gemensamt för de 6 tillfällen när CTAs inte varit ett skydd, är att de har varit kortlivade kriser. Tillfälliga korrigeringar på aktiemarknaden som varar kortare än några veckor är svårhanterade även för CTAs, som oftast fokuserar på lite längre trender.

Det finns dock även korta kriser där CTAs tjänat pengar. Ett sådant exempel är Brexit 2016. Det som avgör om en av dessa kortlivade kriser/korrigeringar ska vara negativ eller positiv är vilka andra sektorer (förutom aktier) som rör sig under krisen och hur CTAs ligger positionerade. Under Brexit förlorade tex. CTAs på sina långa aktiepositioner, men tjänade samtidigt mycket pengar på obligationer, valutor och metaller.

Typiskt sett så förlorar CTAs på aktier i början av en kris. Om krisen fortsätter längre än någon vecka hinner CTAs justera sina positioner och kan tjäna pengar på korta aktiepositioner (givet att aktiefallet fortsätter). Men den främsta framgångsfaktorn bakom Crisis Alpha är CTAs diversifierade positionering och exponering mot andra marknader än aktier, såsom obligationer/räntor, metaller, valutor och övriga råvaror. Aktiefall driver nämligen trender i andra marknader och ger CTAs flera möjligheter till vinster. I grafen nedan visar vi hur vinster/förluster per sektor sett ut under ett antal av dessa kriser.

PnL sector.png

Hur den turbulens vi sett på marknaden i februari kommer utveckla sig framöver återstår att se. Det vi vet är att CTAs är fullt systematiska och helt reaktiva och kommer agera utifrån de pristrender vi ser på marknaden. Sett till historien har detta tillvägagångssätt att handla marknaderna varit ett framgångsrecept för att leverera Crisis Alpha. 

 

*RPM Technical Composite är den kapitalviktade avkastningen från samtliga RPM mandat vid varje given tidpunkt (startdatum Jan 1993)

Viktig information: Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör noggrant läsa fondens faktablad, prospekt och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på RPMs hemsida, www.rpmfonder.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

 

En av USAs största pensionsfonder (CalSTRS) ökar sin allokering till "Risk Mitigation Strategies" med 9 miljarder USD. Men vad är "Risk Mitigation Strategies"?

Nyligen blev det klart att CalSTRS (California State Teachers' Retirement System) med ca 220 miljarder USD i tillgångar ökar sin allokering till "Risk Mitigation Strategies" (RMS) med 9 miljarder USD*. Deras totala allokering till RMS är efter det ca 15 miljarder USD eller ca 7% av deras totala portfölj. Men vad är egentligen "Risk Mitigation Strategies"?

"Risk Mitigation Strategies", "Crisis Risk Offset" eller "Portfolio Insurance Strategies" är olika namn på samma sak, nämligen en portfölj av tillgångar som historiskt har levererat avkastning i de perioder då aktiemarknaden (och därmed väldigt många andra tillgångar) har haft det som svårast. Ett skydd/försäkring för den totala portföljen enkelt uttryckt. Tanken med en allokering till sådana strategier är såklart att begränsa förlusterna i kristider samt att över tid öka sin riskjusterade avkastning. De två huvudkomponenterna i detta portföljskydd är oftast CTAs och obligationer med lång löptid (se tex länken till CalSTRS investeringspolicy nedan, där de har ca 45% i CTAs och 40% obligationer **):

CTAs: historiskt sett så har CTAs (eller Managed Futures som det också kallas) levererat sin bästa avkastning i perioder av stress på aktiemarknaden. Exempel på detta är IT-krisen i början av 2000-talet eller finanskrisen 2007-2008. Detta gör att CTAs ofta utgör grunden i ett portföljskydd.

Obligationer: Obligationer med lång löptid tenderar att öka i värde när det är stökigt på aktiemarknaden och har sett till historiken varit ett bra portföljskydd i kristider.

Men även andra tillgångar såsom Global Macro, Systematic Risk Premia mfl kan till varierande grad ingå.

Vill ni läsa mer om detta finns mängder av information på nätet med en enkel Google-sökning på nått av begreppen ovan. Har ni frågor så är ni härligt välkomna att kontakta oss på RPM.

https://hfm.global/hfmweek/news/calstrs-ploughs-9bn-into-quants-for-crisis-protection/

**https://www.calstrs.com/sites/main/files/file-attachments/r_-_rms_investment_policy.pdf