Placera.se

RPMs Mikael Stenbom gästar Placerapodden

Mikael Stenbom gästade Placerapodden med Pär Ståhl och Fredrik von Schantz. Poddavsnittet är en bra introduktion till CTAs och berör ämnen som Crisis Alpha och Time Series Momentum (eller pristrender som det också kallas). Det pratas om under vilka förhållanden CTAs tjänar pengar och hur man som investerare kan se CTAs som en försäkring vid längre börsnedgångar. Lyssna på länken nedan!

Placerapodden pratar CTAer och marknadsrisk

Placera podcast 2019-01-24.jpg

Placera.se rekommenderar RPM Galaxy som en del av det "försiktiga fondalternativet"

Placera.se har sedan tidigare skrivit om "det försiktiga fondalternativet" som ett alternativt placeringsförslag och komplement till obligationsfonder. RPM Galaxy är fortsatt en av byggstenarna i detta fondalternativ. 

För att läsa artikeln från Pär Ståhl på Placera.se, klicka på länken nedan:

Det Försiktiga Fondalternativet

För att läsa mer om RPM Galaxy och vår andra fond RPM Evolving, klicka nedan:

Våra Fonder

Placera.se uppmärksammar att RPM Galaxy stigit över 10% (13.8%) senaste kvartalet...

RPM Galaxy steg med 13.8% sista kvartalet 2017. Placera.se fortsätter rekommendera fonden som del av deras "försiktiga fondalternativ". Läs mer om detta på länken nedan:

"En av fonderna utmärker sig och det är den trendföljande hedgefonden RPM Galaxy, som har stigit hela 10 procent de senaste tre månaderna......De trendföljande hedgefonderna fungerar som bäst när trenderna är längre än 1–2 månader. Vi ser nu en period med längre och tydligare trend samt lite högre volatilitet, vilket brukar vara en bättre miljö att hitta avkastning i. Historiskt har de levererat avkastning när den som bäst behövs i en portfölj. Vilket de lyckats bra med det senaste halvåret." 

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/12/27/forsiktiga-fondalternativet-kom-tillbaka.html

 

 

Placera fortsätter rekommendera RPM Galaxy

Pär Ståhl på Placera fortsätter rekommendera RPM Galaxy som en del av det "försiktiga fondalternativet". Placera noterar att den senaste tidens marknadsrörelser inte har varit gynnsamma för CTAs (RPM Galaxy) med kortlivade trender och/eller trender som hastigt byter riktning, men att CTAs ändå har en plast i portföljen givet det skydd de historiskt erbjudit i tider av stora nergångar på världens aktiemarknader. Läs hela texten nedan:

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/09/29/de-forsiktiga-fondalternativen.html

Placera.se fortsätter rekomendera RPM Galaxy som del av det försiktiga fondalternativet

Pär Ståhl på Placera.se fortsätter rekommendera RPM Galaxy som del av det försiktiga fondalternativet. 

"Den alternativa fondstrategin kan med fördel användas som en byggsten i en portfölj om syftet är att minska den totala portföljrisken eller ge ett bra skydd i portföljen vid en längre börsnedgång."

Läs artikeln här:

Det försiktiga fondalternativet