HedgeNordic Award

RPM EVOLVING CTA FUND NOMINERAD TILL EN HEDGENORDIC AWARD 2018 I KATEGORIN BÄSTA NORDISKA CTA!

HedgeNordic utser varje år vinnare i en mängd olika hedgefond-kategorier. RPM Evolving CTA Fund har blivit nominerad till en HedgeNordic Award 2018 i kategorin "bästa nordiska CTA". Se samtliga nominerade fonder på länken nedan:

https://hedgenordic.com/nominations2018/

RPM Evolving CTA Fund är en diversifierad multi-CTA fond som baseras på observationen att yngre CTAs med ett förhållandevis litet kapital under förvaltning levererar en högre riskjusterad avkastning än sina större och mer välkända branschkollegor. Fonden investerar med mindre CTAs med kortare historik och som befinner sig i en tydligt utvecklingsfas. RPM utvärderar fondens CTAs på löpande basis, allokerar mellan förvaltarna och justerar fondens risknivå med stöd från egenutvecklade indikatorer och analyser. 

RPM Galaxy prisad på HedgeNordic Awards 2018

HedgeNordic (www.hedgenordic.com) utser varje år vinnarna i ett antal olika hedgefondkategorier baserat på kvantitativa och kvalitativa aspekter. I onsdags, 25/4, på HedgeNordic Awards 2018 mottog RPM Galaxy 2a platsen i kategorin "Best Nordic CTA". På plats för att ta emot priset var Johanne Schou Vassbotn (Head of Investment Operations) och Per Ivarsson (vice VD) från RPM. 

RPM Galaxy är en diversifierad multi-CTA fond med tydligt fokus på trendföljande strategier och Crisis Alpha. Fonden investerar i stora, väletablerade CTAs med långt track-record*. Ca 75% av fonden innehav utgörs av trendföljande strategier medan 25% är diversifierande kortsiktiga CTA-strategier. RPM utvärderar fondens CTAs på löpande basis, allokerar mellan förvaltarna och justerar fondens risknivå med stöd från egenutvecklade indikatorer och analyser. 

HedgeNordic Awards 2018, Stockholm April 25

HedgeNordic Awards 2018, Stockholm April 25

 

* till skillnad från RPMs andra fond RPM Evolving CTA Fund som investerar i mindre CTAs med kortare historik och som befinner sig i en tydligt utvecklingsfas. 

 

Viktig information: Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör noggrant läsa fondens faktablad, prospekt och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på RPMs hemsida, www.rpmfonder.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

RPM Galaxy nominerad till en HedgeNordic Award 2017 i kategorin bästa Nordiska CTA...

HedgeNordic utser varje år vinnare i en mängd olika hedgefond-kategorier. Precis som 2016, har nu RPM Galaxy blivit nominerad till en HedgeNordic Award 2017 i kategorin "bästa nordiska CTA". Se samtliga nominerade fonder på länken nedan:

https://hedgeaward.com/2017-nominations/

 

RPM Galaxy är en diversifierad multi-CTA fond med tydligt fokus på trendföljande strategier och Crisis Alpha. Fonden investerar i stora, väletablerade CTAs med långt track-record*. Ca 75% av fonden innehav utgörs av trendföljande strategier medan 25% är diversifierande kortsiktiga CTA-strategier. RPM utvärderar fondens CTAs på löpande basis, allokerar mellan förvaltarna och justerar fondens risknivå med stöd från egenutvecklade indikatorer och analyser. 

 

 

 

* till skillnad från RPMs andra fond RPM Evolving CTA Fund som investerar med mindre CTAs i med kortare historik och som befinner sig i en tydligt utvecklingsfas.