CTAs

RPMs månadsbrev: Händelserik månad med blandad avkastning

Förra månaden var händelserik, med pristrender som steg till nivåer som inte setts sedan januari förra året. Fed genomförde en "hökaktig räntesänkning", handelskriget mellan USA och Kina eskalerade ytterligare, och den amerikanska räntekurvan inverterade och utlöste farhågor om lågkonjunktur bland investerare. Följaktligen steg den amerikanska dollarn och VIX spikade medan aktiemarknader och obligationsräntor sjönk. Mot slutet av månaden publicerade emellertid president Trump en serie tweets som väckte hopp om nya handelssamtal och lyckades sätta stopp för nedgången i aktierna.

RPM:s fonder hade blandad avkastning, dvs RPM Evolving CTA Fund var upp igen med positiva resultat för de flesta förvaltare och substrategier. RPM Galaxy var ner då vinsterna i räntor och råvaror kompenserades av förluster i valuta och ädelmetaller.

Den amerikanska ekonomin saktar ner med svaga tillverkningsdata som kompenseras av stark konsumtion och utanför USA finns det tecken på lågkonjunktur. Några av våra indikatorer har börjat signalera ökad risk för en sell-off. Portföljerna har varit något över långsiktigt genomsnittliga risknivåer och därför har vi nu taktiskt minskat risken till under genomsnittliga nivåer.

För mer detaljer - läs respektive fond månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund augusti 2019

RPM Galaxy augusti 2019

RPMs månadsbrev: Stark avkastning till följd av förhoppningar om ekonomisk stimulans och starka resultatrapporter

Aktier hade en slagig månad men med en positiv absolutavkastning. Amerikanska aktier nådde nya rekordhöjder då investerarna vägde handel och geopolitiska spänningar mot mestadels starka resultatrapporter, en amerikansk ekonomisk tillväxt som var bättre än väntat och förhoppningar på Fed:s första räntesänkning sedan finanskrisen 2008, som också levererades den 31 juli.

De flesta trendföljare levererade stabila vinster i valutor, aktier och obligationer, medan diversifierande CTA-strategier hade varierad avkastning.

De globala ekonomiska utsikterna är fortfarande svaga, men hittills är utvecklingen mindre dramatisk än vad många fruktat. Trots räntesänkningar och potentiellt ytterligare stimulans genom QE, tvivlar vi dock på att en konjunkturavmattning kan undvikas. För närvarande förblir våra indikatorer på neutrala nivåer och därför håller vi fortsatt portföljrisker på långsiktiga genomsnittliga nivåer men övervakar situationen noggrant.

För mer detaljer - läs respektive fond månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund juli 2019

RPM Galaxy juli 2019

RPMs månadsbrev: Ytterligare en positiv månad för CTAs efter rally i aktier och obligationer

I juni 19 ökade pristrenderna ytterligare och ligger nu över sin långsiktigt genomsnittliga nivå. De flesta CTA-förvaltare lyckades kapitalisera på att aktier och obligationer steg till följd av en mer positiv ton i handelssamtalen, stigande förväntningar på en räntesänkning och ökade förhoppningar om förnyade stimulansåtgärder. I övrigt rusade guldpriserna till en 6-årig högstanivå på grund av att de geopolitiska spänningarna ökade och de ökade utsikterna till monetära lättnader globalt.

RPM Evolving CTA Fund hade en ännu en positiv månad med trendföljande förvaltare som bästa substrategi. Diversifierande strategier, det vill säga kortsiktiga förvaltare, fundamentala förvaltare och VIX-förvaltare, hade blandad avkastning men var också positiva på aggregerad nivå. Även RPM Galaxy slutade månaden upp, när förvaltare och substrategier levererade genomgående positiva resultat.

Den globala ekonomiska utsikten är fortfarande svag. Några av våra indikatorer börjar visa varnande tecken och sålunda hålls portföljriskerna strikt på långsiktigt genomsnittliga nivåer. Vi övervakar situationen noga och står beredda att genomföra en taktisk riskminskning vid behov.

För mer detaljer - läs respektive fonds månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund juni 2019

RPM Galaxy juni 2019

RPM Educational #9 - CTAs och pensionsfondsdilemmat

Finansmarknaderna tenderar att uppvisa olika specifika avkastnings-, volatilitets- och korrelationsmönster i perioder: så kallade regimer.

CTAs har ett unikt, regimberoende, korrelationssamband med aktier. Det är därför viktigt för en institution att införliva regimantaganden i sin modell för att kunna allokera rätt!

RPM Educational #9 - CTAS and the Pension Fund Dilemma

P.S.Om du har svårt att hålla ordning på regimer och portföljer efter att ha läst rapporten är du inte ensam… Vårt råd: läs igen och läs sakta!

RPMs månadsbrev: Positiv CTA-avkastning när aktier når nya höjder

April blev en positiv månad för CTAs och pristrender (TSMOM) fortsatte att öka under månaden. Aktier steg till nya högstanivåer efter förhoppningar om ett handelsavtal mellan USA och Kina. Å andra sidan hade obligationsmarknaden sitt värsta fall på tre månader vilket gjorde att räntesektorn tyngde månadens avkastning.
 
RPMs fonder hade ännu en positiv månad. Avkastningen var blandad mellan förvaltare och substrategier.
 
När vi nu går in i maj månad är våra indikatorer neutrala och marknadsläget förblir osäkert. Portföljriskerna ligger därför kvar på långsiktigt genomsnittliga nivåer.

För mer detaljer - läs respektive fonds månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund april 2019

RPM Galaxy april 2019

Utmanande start på året för CTAs - Läs månadskommentarerna här

Januari var en svår månad för CTAs. Både aktier och energi (olja) startade året med att reversera de nedåtgående trenderna från slutet av 2018 och januari blev istället en av de starkaste månaderna någonsin. Globala aktieindex (MSCI World TR) steg med ca 8% och oljepriset rusade med över 20% under månaden. Även den amerikanska dollarn vände riktning och försvagades kraftigt.

RPMs fonder hade negativ avkastning och endast 2 av våra CTAs var upp på månaden.

De ekonomiska utsikterna är fortfarande osäkra. Den amerikanska ekonomin väntas fortfarande gå in i en (konjunktur-) avmattning under de kommande 12 månaderna. Efter Fed:s paus i räntehöjningarna har återhämtningen i aktiemarknaderna tagit ny fart. Då våra indikatorer fortfarande är neutrala till negativa så behåller vi portföljriskerna på lägre än genomsnittliga nivåer. Då vi ännu inte kan se en tydlig riktning på marknaden så har vi minskat allokeringen till trendföljande förvaltare till förmån för diversifierande strategier.

Läs mer i månadsbreven nedan:

RPM Evolving CTA Fund januari 2019

RPM Galaxy januari 2019

RPM EVOLVING CTA FUND NOMINERAD TILL EN HEDGENORDIC AWARD 2018 I KATEGORIN BÄSTA NORDISKA CTA!

HedgeNordic utser varje år vinnare i en mängd olika hedgefond-kategorier. RPM Evolving CTA Fund har blivit nominerad till en HedgeNordic Award 2018 i kategorin "bästa nordiska CTA". Se samtliga nominerade fonder på länken nedan:

https://hedgenordic.com/nominations2018/

RPM Evolving CTA Fund är en diversifierad multi-CTA fond som baseras på observationen att yngre CTAs med ett förhållandevis litet kapital under förvaltning levererar en högre riskjusterad avkastning än sina större och mer välkända branschkollegor. Fonden investerar med mindre CTAs med kortare historik och som befinner sig i en tydligt utvecklingsfas. RPM utvärderar fondens CTAs på löpande basis, allokerar mellan förvaltarna och justerar fondens risknivå med stöd från egenutvecklade indikatorer och analyser. 

RPMs Mikael Stenbom gästar Placerapodden

Mikael Stenbom gästade Placerapodden med Pär Ståhl och Fredrik von Schantz. Poddavsnittet är en bra introduktion till CTAs och berör ämnen som Crisis Alpha och Time Series Momentum (eller pristrender som det också kallas). Det pratas om under vilka förhållanden CTAs tjänar pengar och hur man som investerare kan se CTAs som en försäkring vid längre börsnedgångar. Lyssna på länken nedan!

Placerapodden pratar CTAer och marknadsrisk

Placera podcast 2019-01-24.jpg

Vilka trender fanns 2018? Hur avkastade CTAs? Hur ser vi på 2019? Nu är RPMs årssammanfattning för 2018 här....

Marknadsdynamiken under 2018 visade sig vara utmanande för CTAs. Den spektakulära uppgången/återkomsten av volatilitet följdes inte av en motsvarande ökning av marknadstrender. Avkastningen från CTA-kollektivet var blandad, men generellt sett så hade snabbare, mindre och icke-trendföljande CTAs starkare avkastning under året. Detta återspeglas också i RPMs två fonder där RPM Evolving CTA Fund slutade året i positivt territorium medan RPM Galaxy var ner.

Under 2019 förväntar sig många att konjunkturen avmattas ytterligare. Huruvida detta leder till en fullskalig recession eller inte beror på många faktorer såsom centralbankernas agerande och en potentiell kollaps av tillgångspriser. Givet att CTAs tenderar att göra bättre ifrån sig i perioder av ekonomisk avmattning och att volatiliteten redan är tillbaka på normala nivåer gör att utsikterna för CTAs ser ljusare ut än på mycket länge. "Winter is coming...."

Läs hela rapporten nedan:

RPM Yearly Performance Review 2018

RPMs fonder avslutade året starkt

RPMs fonder avslutade året starkt och var upp i december. Detta i en månad som var den sämsta decembermånaden sedan 1930-talet för aktiemarknaden. Både enskilda förvaltare och substrategier hade blandad avkastning under månaden men sammanvägt var fonderna upp 3.8% (RPM Evolving) och 2.8% (RPM Galaxy).

Avkastningen i december gjorde att RPM Evolving stängde 2018 upp 1.3%, och slog därmed benchmarks med god marginal. RPM Galaxy hade ett tuffare år, då fonden blev straffad under de kraftiga aktiefallen i februari och oktober. En mer utförlig analys av året 2018 kommer inom kort i vår "RPM Performance Review 2018".

Inför den mindre likvida perioden kring årsskiftet så drog vi ner risken i fonderna genom att främst minska allokeringen till långsiktiga trendföljare. Vad som händer 2019 återstår att se, men en kvalificerad gissning är att den nya volatilitetsregimen som infunnit sig den senaste tiden är här för att stanna...

Dec 2018

RPM Evolving CTA Fund +3.8% +1.3%

RPM Galaxy +2.8% -25.4%

Läs mer i månadsbreven nedan:

RPM Evolving CTA Fund December 2018

RPM Galaxy December 2018

Ljuset i tunneln för CTAs? RPMs julhälsning 2018....

Året börjar gå mot sitt slut och det är dags att göra en första summering av året (en mer utförlig sammanfattning av året kommer under de första veckorna av 2019 i RPMs Yearly Performance Review).

2018 var knappast det bästa året för investerare. Enligt Deutsche Bank, var 62 av de 70 finansiella tillgångar de följer i negativt territorium vid slutet av oktober, vilket gör 2018 till det värsta investerar året på över ett århundrade – åtminstone enligt detta mått.

Här är några exempel från mitten av december:

Light Crude Oil: -23%, Goldman Sachs Commodity Index: -10%, Globala aktier (MSCI World TR): -7%, Guld: -4%, Obligationer (JP Morgan Global Aggregated Bond Index): -2%, VIX: +132%.

CTAs var inget undantag. Per den 18e december, var SG CTA Index ner: -6,6%. I skrivandes stund, är RPM Evolving CTA Fund (EUR) svagt upp på året och har därmed slagit CTA-index med stor marginal. RPM Galaxy däremot – som har större vikt till trendföljande strategier – har lidit förluster. Volatilitetsjusterat är dock fonden i linje med SGs trendföljarindex.

Frånvaron av uthålliga pristrender - eller “Time Series Momentum” – parat med de plötsliga och kraftiga vändningarna av de (aktie-) trender som trots allt existerat under året, skapade en ovanligt svår marknadsmiljö för CTAs och speciellt för trendföljare.

(För de som undrar vad som hände med “Crisis Alpha” rekommenderar vi läsning av RPM Educational #4 som ger en bra bild av hur CTAs agerar vid plötsliga fall i aktiemarknaderna, samt RPM Educational #6 som sammanfattar första kvartalet 2018).

För investerare som är oroliga för att den negativa aktiemarknadsutvecklingen skall fortsätta under 2019, så erbjuder CTAs nu diversifiering. Från att ha haft en i huvudsak tillväxtorienterad positionering under merparten av året, har nu CTAs gradvis skiftat till positioner mer lämpade för lågkonjunktur: långa positioner i obligationsmarknader och amerikanska dollar samt korta positioner – om än relativt små – i aktieindex och råvaror. Hittills i december, har CTAs levererat en positiv avkastning.

Varningar att 2019 kan komma att bli ännu ett svårt år för traditionella investerare hörs nu allt oftare (t o m från politiker) i takt med att förväntningarna om en avmattning i världsekonomin växer sig starkare. En fortsättning på de marknadsrörelser vi sett under de senaste månaderna skulle innebära att exploaterbara pristrender utvecklas – åtminstone om historiska mönster är någon vägledning. Och marknadsvolatiliteten tycks verkligen vara tillbaka.

Diagrammet nedan visar SG CTA Index och RPM’s mått på pristrender i finans- och råvarumarknader: “Market Divergence Index, MDI”. Måttet har en hög korrelation med avkastningen från CTAs: 0,76 på dagliga data. Förutom den kraftiga uppgången i början av året så har MDI varit fallande/på låga nivåer under året, men har nyligen visat livstecken igen. Ljuset i tunneln för CTAs…

MDI 2018.png

Med såväl hopp som förväntan att 2019 kommer att erbjuda väsentligen bättre marknadsmiljöer för CTAs, önskar vi våra investerare och vänner en God Jul och ett Gott Nytt År!

RPMs månadsbrev + positionering

För diversifierade CTAs var november en bergochdalbana med marknader som ändrade riktning flera gånger. Volatiliteten var fortsatt hög och marknaderna var i hög grad riktningslösa med kraftfulla, men tillfälliga, sättningar som drog ner avkastningen.

Med några få undantag var CTAs ner, med förluster från de obeslutsamma rörelserna i aktier, valuta och obligationsmarknaderna. Vinster kom från energi-och råvarumarknaden.

Positionerna i våra fonder ändras kontinuerligt i respons till marknadspriserna. Per den 3e december är vi nu positionerade för fortsatt fallande aktier, en starkare USD, samt fallande räntor i EU (och GBP). Den tidigare största positionen, dvs. kort amerikanska obligationer, minskas nu kraftigt. Se de 15 största positionerna per den 3e december nedan:

Positions.png

För mer detaljerad information om respektive fond, läs månadsrapporterna på länkarna nedanför:

RPM Evolving CTA Fund - Nov 2018

RPM Galaxy - Nov 2018

I oktober deltog RPM i Opalesque Nordic Roundtable - läs mer här

Den 17e oktober hade vi på RPM nöjet att ha Opalesque och Nordic Roundtable på vårt kontor. Tillsammans med andra svenska hedgefonder (Nektar Asset Management, Nordkinn Asset Management, Bodenholm Capital och Origo Capital) diskuterades bland annat fördelarna med AIFer, hur svenska hedgefonder tar med ESG-faktorer i förvaltningen, hur stora institutioner använder CTAs för att skydda sig mot stora uthålliga börsfall, hur och varför PE-firmor är allt mer aktiva på publika marknader mm mm

Se hela diskussionen på länken nedan:

Opalesque Roundtable Series - Nordic Region 2018

Hur är CTAs positionerade?

De senaste veckorna har vi fått många frågor om hur CTAs är positionerade (främst i aktiesektorn), och vad vi tror framöver. Den sistnämnda frågan är ren spekulation, så vi lämnar den för nu. Vill ni däremot veta mer om hur CTAs har avkastat under tidigare aktiekriser så kan ni läsa mer HÄR.

Den första frågan är också delvis svår att svara på då CTAs anpassar sina positioner efter vad deras systematiska modeller säger och därmed kan positionerna ändras från en dag till en annan (gäller främst kortsiktiga CTAs). Det vi kan visa är en bild på hur positionerna såg ut per igår, 19/11. De 15 största positionerna i våra två fonder kan ses nedan. En position med ett värde större än noll signalerar en lång position (dvs tjänar på uppgång) och ett värde under noll signalerar en kort position (dvs tjänar på nedgång).

Positionerna är snarlika i båda fonderna med US Dollar som största långa position och med en kort position i amerikanska obligationer (dvs tror på fallande pris / stigande räntor). Vissa skillnader finns också, då tex. RPM Evolving är mer tydligt kort amerikanska aktier, medan RPM Galaxy är kortare i de flesta andra regioner (aktier). Fonderna har även olika syn på positioneringen i Naturgas (Nat Gas). Men som sagt, positionerna nedan är tagna från den 19/11 och kan vara förändrade redan imorgon….

RPM Evolving CTA Fund

Top15 Evolving.png

RPM Galaxy

Top15 Galaxy.pngDen 29 nov anordnar RPM tillsammans med AlphaSimplex "RPM CTA Update"...

Den 29 november på Hotell Anglais, bjuder RPM in till “RPM CTA Update Breakfast Session”. Förutom en presentation från Mikael Stenbom, VD på RPM, så har vi bjudit in Kathryn (kathy) Kaminski från AlphaSimplex i Boston. Kathy har skrivit flertalet artiklar och även en bok på ämnet CTA och trendföljare.

Exempel på ämnen som kommer diskuteras är; “2018 från ett CTA perspektiv”, “CTAs under kriser respektive under tillfälliga korrigeringar”, “vad kan vi vänta oss framöver”.

Se inbjudan och program nedan.

RPM CTA Update November 29 2018

Institutionella investerare som är intresserade av att deltaga kan skicka sin förfrågan till Anders Löwbeer - Head of Investor Relations - på anders.lowbeer@rpm.se

RPMs månadsbrev okt 2018; stor spridning i CTA-avkastning i oktober

I oktober ökade volatiliteten dramatiskt och aktier hade sin sämsta månad på sju år. Detta när oro över den stigande amerikanska räntan sammanföll med rädsla för sämre global tillväxt och nedskrivna förväntningar på amerikanska bolagsvinster.

RPMs fonder var precis som CTA-index ner i oktober, men avkastningen skiljde sig markant mellan sub-strategier. I RPMs fonder var bästa CTA +8.9% och sämsta ner 12.3%. Den största gruppen, Trendföljande CTAs, hamnade på fel sida i det hastiga aktiefallet med stora förluster till följd. Även de avbrutna trenderna i kaffe och socker bidrog till de röda siffrorna. I RPM Evolving var sex av sju trendföljare ner och i RPM Galaxy var båda trendföljarna ner. 

Den stora skillnaden mellan RPMs fonder i oktober var avkastningen från diversifierande CTA-strategier. I RPM Evolving var fem av sex diversifierande CTAs upp, då de antingen tajmade rörelserna i aktier väl (kortsiktiga CTAs), låg rätt positionerade för volatilitetsökningen (VIX-CTAs) eller låg rätt i sina relative value positioner (systematiskt fundamentala CTAs). I RPM Galaxy däremot så "försvann" diversifieringen i oktober, då fondens kortsiktiga CTA tajmade aktiefallet fel och därmed förstärkte förlusterna i fonden. 

För mer detaljer - läs respektive fonds månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund

RPM Galaxy

Kommentar till senaste dagarnas avkastning

De senaste dagarna har uppvisat stora rörelser på världens aktiemarknader. Men även andra marknader såsom energi, obligationer och valutor har rört sig mycket.

Enligt analytiker (Capital Economics mfl) så finns det ingen uppenbar anledning till dessa dramatiska och mycket hastiga rörelser.

RPMs fonder (och CTAs generellt) som till största del består av trendföljande strategier, har haft det svårt under dessa dagar. Här följer en kort redogörelse för resultat och positionering:

Inför oktober var de största positionerna i båda våra fonder; lång aktier (USA, Europa och Japan), korta amerikanska obligationer (positionerad för fortsatt stigande räntor) och långa Europeiska och Japanska obligationer (positionerade för fallande räntor), lång amerikanska dollar (USD) samt lång energi.

Den 10e oktober så föll aktier dramatisk, priset på amerikanska obligationer steg och oljepriset sjönk. Det vill säga, alla våra största positioner gick emot oss.

Den 11e oktober fortsatte dessa rörelser, men spred sig även till ädelmetaller och valutor. Även om våra fonder (så som CTAs generellt) är diversifierade över sektorer så fanns det få positioner som gav skydd dessa dagar (en sk. korrelationsspik).

Förlusterna i båda fonderna över dessa två dramatiska dagar är förstås både överraskande och smärtsamma. Historiskt sett så har liknande situationer följts av en snabb återhämtning. Vår syn för resten av året är fortsatt positiv, baserad på våra indikatorer, växande konsensus att konjunkturcykeln nu toppat för denna gång, samt det osäkra politiska läget.

För CTAs, som trivs bäst i perioder med en sund mängd volatilitet på marknaden, så kan man också hoppas att de tecken vi nu ser på en allmän uppgång i volatilitet är här för att stanna.

Flera priser till CTAs i RPM Evolving CTA Fund på CTA Intelligence European Performance Award 2018....

På CTA Intelligence European Performance Awards 2018 i London förra veckan så tog flera av de CTAs som RPM investerar i genom RPM Evolving CTA Fund hem priser. Dessa var:

John Street Capital - i kategorin “Diversified CTA over USD 500 M”

KeyQuant - i kategorin “Long-term performance under USD 500M”

ADG Capital - i kategorin “Management Firm of the year”

Stort grattis till alla pristagarna!

Vill ni veta mer om RPM och de CTAs vi investerar med i våra fonder, tveka inte att kontakta oss eller läs mer på Våra Fonder

Augusti - en bra månad för Nordiska CTAs. I augusti steg NHX CTA med....

Augusti var en bra månad för Nordiska CTAs och HedgeNordics CTA index, NHX CTA, steg med 1.78%. RPM Galaxy var en av de bästa fonderna under månaden och RPM Evolving står fortfarande stark på helåret 2018. Läs mer i rapporten nedan från HedgeNordic

HedgeNordic - August brings the return of Nordic CTAs