CTA

Vilka trender fanns 2018? Hur avkastade CTAs? Hur ser vi på 2019? Nu är RPMs årssammanfattning för 2018 här....

Marknadsdynamiken under 2018 visade sig vara utmanande för CTAs. Den spektakulära uppgången/återkomsten av volatilitet följdes inte av en motsvarande ökning av marknadstrender. Avkastningen från CTA-kollektivet var blandad, men generellt sett så hade snabbare, mindre och icke-trendföljande CTAs starkare avkastning under året. Detta återspeglas också i RPMs två fonder där RPM Evolving CTA Fund slutade året i positivt territorium medan RPM Galaxy var ner.

Under 2019 förväntar sig många att konjunkturen avmattas ytterligare. Huruvida detta leder till en fullskalig recession eller inte beror på många faktorer såsom centralbankernas agerande och en potentiell kollaps av tillgångspriser. Givet att CTAs tenderar att göra bättre ifrån sig i perioder av ekonomisk avmattning och att volatiliteten redan är tillbaka på normala nivåer gör att utsikterna för CTAs ser ljusare ut än på mycket länge. "Winter is coming...."

Läs hela rapporten nedan:

RPM Yearly Performance Review 2018

September, en månad med slagiga marknader och få trender. Läs månadskommentarerna här.

I september var RPMs fonder ner (RPM Evolving CTA Fund -0.4%, RPM Galaxy -2.5%).

Finansmarknaderna var fortsatt slagiga med få exploaterbara trender. I aktier fortsatte oron över globala handelshinder att dominera. På räntesidan höjde Fed ­styrräntan med ytterligare 25 baspunkter och den amerikanska 10-åriga obligationsräntan steg till över 3%. Råvarumarknaderna erbjöd dock något bättre möjligheter. Oljepriset steg under hela månaden och nådde vid månadsskiftet den högsta nivån på fyra år. 

Trendföljande CTAs hade ­blandad ­avkastning i september. När det gäller de diversifierande strategierna så genererade kortsiktiga CTAs och Volatilitets-CTAs positiva resultat medan de systematiskt ­fundamentala förvaltarna var ner. 

Läs detaljerade kommentarer om respektive fond här:

RPM Evolving CTA Fund Sep 2018

RPM Galaxy Sep 2018

"I'm in the band"! Om de olika CTA-strategierna skulle bestämma sig för att starta ett band, hur skulle det se ut? 

"I'm in the band"! Om de olika CTA-strategierna skulle bestämma sig för att starta ett band, hur skulle det se ut? 

Frontpersonen i "CTA bandet" är definitivt trendföljare. När hen tänker på CTAs så är det diversifierade tekniska trendföljare hen tänker på. Trendföljare är den klara vinnaren i trendande marknader och i långvariga kriser, men de tenderar att ha det svårt i kortvariga kriser/korrigeringar och icke-trendande marknader. Men, det finns andra medlemmar som vi kan inkludera i bandet, så kallade "diversifierande CTA-strategier". I denna RPM Educational undersöker vi de egenskaperna som olika CTA sub strategier besitter och visar att genom att kombinera dessa kan man skapa bättre musik och än bättre portföljer.  

Mina damer och herrar, låt oss presentera: The CTAs!”

RPM Educational #8 "I'm in the band" - A CTA Sub Strategy Comparision

Vill ni hoppa direkt in i Spotify-listan vi gjort för denna Educational så hittar du den här:

https://open.spotify.com/user/11126527041/playlist/3kA6GqkGl1I2nGMflRybcN

RPM bjuder in till det 11e "RPM CTA Research Seminar"

Den 15e maj är det dags för det 11e RPM CTA Research Seminar på hotell Anglais i Stockholm. Våra research-seminarier vänder sig till institutionella investerare som vill veta mer om CTAs och lyssna till aktuell research och trender i branschen.

Denna gång har vi ett svenskt tema och har bjudit in våra svenska CTA-kollegor från Lynx och SEB (Global Quant Team). Efter de tre presentationerna följer en paneldebatt på ämnet CTAs, risk mitigation, förväntningar, trender mm. Denna panel leds av Ulrika Bergman, CIO på Nobelstiftelsen. 

För mer detaljer - se programmet nedan:

RPM CTA Research Seminar May 2018 - Invitation

RPM CTA Research Seminar May2018.PNG

Aktiefall och trendkollaps - läs månadsbreven för februari här...

Aktiefall och trendkollaps

Februari blev januaris motsats då den starka arbetsmarknadsstatistiken från USA visade sig bli startskottet för ett av de kraftigaste och hastigaste aktiefall vi sett på flera år. Paniken på aktiemarknaden spred sig blixtsnabbt till andra marknader och under den första veckan i februari reverserade alla de långa tillväxttrenderna som CTAs tjänade pengar på i januari (med undantag för obligationsmarknaden). Tittar vi på Société Générale CTA Index så var februari 2018 den sämsta månaden sedan november 2001 och den näst sämsta månaden någonsin. 

Den riskminskning vi gjorde på månadsskiftet Jan/feb blev lyckad i RPM Evolving CTA Fund då förlusterna begränsades med ca 2%. I RPM Galaxy försvann diversifieringen mellan förvaltarna då korrelationerna spikade under första veckan av februari och vår riskminskning gav tyvärr liten effekt.

Läs månadskommentarerna nedan:

RPM Evolving CTA Fund - Feb 2018

RPM Galaxy - Feb 2018

Även om ekonomin i stort fortfarande ser stark ut, speciellt i USA, så är alla trender förutom i obligationsmarknaden mer eller mindre bortblåsta. Efter att volatilitet och korrelationer i februari spikat till nivåer vi inte sett på flera år har våra förvaltare reducerat sina positioner och portföljrisken har därmed kommit ner ordentligt. Våra indikatorer som förra månaden varnade oss och fick oss att minska risken, är nu på neutrala nivåer igen, vilket indikerar en risknivå i linje med långsiktiga nivåer. Vi har därför ökat upp risken något och ombalanserat mot trendföljande strategier inför mars månad.

Februari 2018 - en av de sämsta månaderna för CTAs. Läs mer i HedgeNordics artikel...

Årets första två månader har varit en berg-och dalbana för CTAs. Upp som en sol i januari då trenderna växte sig starka inom flera olika sektorer, och sen ner som en pannkaka i februari då volatiliteten spikade och de tidigare trender hastigt vände håll. 

I denna artikel från HedgeNordic tittar de närmare på avkastningen från Nordiska CTAs i februari och sätter den i relation till några av världens största CTAs och benchmarks.

http://hedgenordic.com/2018/03/february-volatility-spike-beats-ctas-to-the-ground/

Trender på bred front ger CTAs en bra start på 2018

Efter ett mediokert 2017, där den enda egentliga exploaterbara trenden var i aktier, så har 2018 börjat på bästa sätt för de flesta CTAs. Men vad är det då som har ändrats? 

På ett mer övergripande plan så känns det som att marknaden nu har tagit till sig av den bättre-än-förväntade makroekonomiska statistiken som kom från både USA och Europa under hösten. Detta i kombination med att flera analyshus spår en fortsatt växande och stark ekonomi under 2018 gör att världen positionerat sig för tillväxt. Detta har gjort så att nya trender tagit fart.

Förutom en fortsatt stark aktiemarknad så ser vi nu också att olja/energi-priser stiger, metaller (tex. guld och koppar) stiger, amerikanska räntor stiger och den amerikanska dollarn försvagas mot de flesta andra valutor. Då de flesta CTAs är aktiva i alla dessa sektorer så har vinster kommit från flera olika håll, vilket har givit oss en stark uppgång under månaden. 

Bilden nedan visar RPMs egenutvecklade mått på trendstyrka "MDI"*. Detta mått mäter trender från 5 dagar upp till 260 dagar för 77 olika terminsmarknader. Som ni ser får vi gå tillbaka till 2014 för att se den styrka i trenderna som vi nu ser.

RPM MDI Jan 18.png

Delar vi in MDI i sektorer och tidshorisonter (20 -100 dagar) så ser vi breda trender på speciellt de korta tidsperioder, men flera sektorer (tex. aktier och obligationer) visar styrka även på medel-och långsikt. 

* vill ni ha mer information om MDI (Market Divergence Indicator) och våra andra indikatorer så kontakta oss gärna.

* vill ni ha mer information om MDI (Market Divergence Indicator) och våra andra indikatorer så kontakta oss gärna.

Placera.se uppmärksammar att RPM Galaxy stigit över 10% (13.8%) senaste kvartalet...

RPM Galaxy steg med 13.8% sista kvartalet 2017. Placera.se fortsätter rekommendera fonden som del av deras "försiktiga fondalternativ". Läs mer om detta på länken nedan:

"En av fonderna utmärker sig och det är den trendföljande hedgefonden RPM Galaxy, som har stigit hela 10 procent de senaste tre månaderna......De trendföljande hedgefonderna fungerar som bäst när trenderna är längre än 1–2 månader. Vi ser nu en period med längre och tydligare trend samt lite högre volatilitet, vilket brukar vara en bättre miljö att hitta avkastning i. Historiskt har de levererat avkastning när den som bäst behövs i en portfölj. Vilket de lyckats bra med det senaste halvåret." 

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/12/27/forsiktiga-fondalternativet-kom-tillbaka.html

 

 

Vad har CTAs gemensamt med Dennis Rodman? Ledtråd: En Bra defensiv stärker din offensiv ...

Om man bara tittar på poängsnittet för spelare som har blivit invalda i basketens (NBA) Hall of Fame så ställer sig vissa frågan hur Dennis Rodman kan ha hamnat där. Rodman var en värdelös skytt och inte under någon av hans säsonger hade han ett poängsnitt på över 11 poäng per match, men ändå är han en av historiens bästa basketspelare när man tittar på vad han tillförde de lag han representerade. Artikeln nedan av Christopher Cole från Artemis Capital beskriver på ett bra sätt vad CTAs och andra "long volatility" strategier har gemensamt med Dennis Rodman och varför de behövs i en portfölj:

"Rodman dominated the game without scoring by dramatically improving the statistical efficiency of his teammates via rebounding and defense."

"Rodman tops the list of players with positive team margin of victory differential with him in the lineup vs. without him.......when paired with efficient scorers he amplified team offensive efficiency to a higher level."

"Volatility (CTAs and other long volatility strategies) alters a portfolio, not by making money all the time, but by improving the risk-adjusted efficiency of other assets and creating new opportunities in bear markets."

Dennis Rodman and the Art of Portfolio Optimization

En av USAs största pensionsfonder (CalSTRS) ökar sin allokering till "Risk Mitigation Strategies" med 9 miljarder USD. Men vad är "Risk Mitigation Strategies"?

Nyligen blev det klart att CalSTRS (California State Teachers' Retirement System) med ca 220 miljarder USD i tillgångar ökar sin allokering till "Risk Mitigation Strategies" (RMS) med 9 miljarder USD*. Deras totala allokering till RMS är efter det ca 15 miljarder USD eller ca 7% av deras totala portfölj. Men vad är egentligen "Risk Mitigation Strategies"?

"Risk Mitigation Strategies", "Crisis Risk Offset" eller "Portfolio Insurance Strategies" är olika namn på samma sak, nämligen en portfölj av tillgångar som historiskt har levererat avkastning i de perioder då aktiemarknaden (och därmed väldigt många andra tillgångar) har haft det som svårast. Ett skydd/försäkring för den totala portföljen enkelt uttryckt. Tanken med en allokering till sådana strategier är såklart att begränsa förlusterna i kristider samt att över tid öka sin riskjusterade avkastning. De två huvudkomponenterna i detta portföljskydd är oftast CTAs och obligationer med lång löptid (se tex länken till CalSTRS investeringspolicy nedan, där de har ca 45% i CTAs och 40% obligationer **):

CTAs: historiskt sett så har CTAs (eller Managed Futures som det också kallas) levererat sin bästa avkastning i perioder av stress på aktiemarknaden. Exempel på detta är IT-krisen i början av 2000-talet eller finanskrisen 2007-2008. Detta gör att CTAs ofta utgör grunden i ett portföljskydd.

Obligationer: Obligationer med lång löptid tenderar att öka i värde när det är stökigt på aktiemarknaden och har sett till historiken varit ett bra portföljskydd i kristider.

Men även andra tillgångar såsom Global Macro, Systematic Risk Premia mfl kan till varierande grad ingå.

Vill ni läsa mer om detta finns mängder av information på nätet med en enkel Google-sökning på nått av begreppen ovan. Har ni frågor så är ni härligt välkomna att kontakta oss på RPM.

https://hfm.global/hfmweek/news/calstrs-ploughs-9bn-into-quants-for-crisis-protection/

**https://www.calstrs.com/sites/main/files/file-attachments/r_-_rms_investment_policy.pdf

"CTA rollercoaster ride continues" - HedgeNordic skriver om nordiska CTAs uppgångar i oktober

"Beaten down in September, CTAs made a strong comeback in October as the roller-coaster ride for trend following hedge funds continued..... Nordic CTAs, as tracked by the Nordic Hedge Index (NHX CTA), jumped 4 percent powered by gains from the likes of RPM (RPM Galaxy +13.5% and RPM Evolving +6.8%)..." - Jonathan Furelid på HedgeNordic uppmärksammar nordiska CTAs resa i oktober. Läs hela artikeln nedan:

CTA rollercoaster ride continues

 

"Revansch för utskällda fonder" - Placera.se noterar den starka avkastningen från CTAs i oktober...

Nättidningen Placera (www.placera.se) noterar den starka avkastningen från CTAs under oktober månad och kallar det för "revansch för utskällda fonder". Läs artikeln nedan (och notera att siffrorna för RPMs fonder i artikeln är från den 30/10. Per den 31/10 var RPM Evolving upp 6.7% och RPM Galaxy 13.7%)

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/11/02/revansch-for-utskallda-fonder.html

Vad är VIX? Hur kan man tjäna pengar på volatilitet? Varför är det bättre att vara långsiktig? Många frågor diskuterades på RPMs fullsatta seminarum...

RPMs 10e CTA Research Seminar i Stockholm var fullsatt och deltagarna fick höra på en introduktion och förklaring till CTAs avkastning 2017 av RPMs VD Mikael Stenbom, följt av:

Igor Yelnik på ADG (Systematisk makro CTA) som pratade om vikten att vara långsiktig och inte ta förhastade beslut baserat på "brus".

Brett Nelson på Certeza (VIX CTA), som pratade om VIX och hur handel med volatilitet fungerar och hur man kan tjäna pengar på att vara lång/kort VIX.

Den efterföljande paneldiskussionen som ledes av Helen Idenstedt på AP1 handlade bland annat om varför volatiliteten befinner sig på historiskt låga nivåer, hur man hanterar osäkerhet, fördelar/nackdelar med aktiv/passiv förvaltning och hur den lättillgängliga informationen och investerares beteenden kan fördjupa nästa (aktie)kris.

Vill ni ha mer information från seminariet eller har andra frågor, kontakta Anders Löwbeer, Head of Investor Relations, anders.lowbeer@rpm.se, 08-440 69 48

Pic4.jpg

RPM Educational #5 Kan CTAs tjäna pengar när räntorna stiger?

På senaste tiden har frågan om CTAs positionering i obligationer och räntor kommit på tal allt oftare. Kan CTAs tjäna pengar när räntorna stiger? Då världen har skådat fallande räntor i över 30 år så är frågan inte helt enkel att besvara, men i denna RPM Educational gör vi ett försök. Baserat på positionsdata från Maj 2000 fram till idag definierar vi fyra olika marknadsregimer och visar att CTAs förmåga att reagera och anpassa sig till nya miljöer gör att de har levererat positiv avkastning i alla dessa marknadsregimer. Läs mer på länken nedan.

 

CTAs - A Story of Long Bonds?

Har ni frågor eller funderingar kring CTAs i allmänhet eller RPM hör av er!

 

 

 

Dags för det 10e RPM CTA Research Seminar

Den 17e oktober är det åter dags för RPM CTA Research Seminar på hotell Anglais i Stockholm. Denna gång är det fokus på det RPM kallar "diversifierande CTAs", dvs.icke-trendföljande, och vi kommer få lyssna på ADG, en systematisk makro förvaltare från London samt Certeza, en volatilitetsförvaltare från USA. Efter presentationerna kommer det vara en paneldiskussion med RPM, ADG och Certeza som leds av Helen Idenstedt på AP1. För fullständig agenda se sida 2 på inbjudan nedan. 

RPM CTA Research Seminar October 2017

Placera fortsätter rekommendera RPM Galaxy

Pär Ståhl på Placera fortsätter rekommendera RPM Galaxy som en del av det "försiktiga fondalternativet". Placera noterar att den senaste tidens marknadsrörelser inte har varit gynnsamma för CTAs (RPM Galaxy) med kortlivade trender och/eller trender som hastigt byter riktning, men att CTAs ändå har en plast i portföljen givet det skydd de historiskt erbjudit i tider av stora nergångar på världens aktiemarknader. Läs hela texten nedan:

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/09/29/de-forsiktiga-fondalternativen.html

Augusti: CTAs upp när flera marknader börjar "trenda"

I augusti fick de traditionella trendföljarna äntligen betalt för sitt eviga sökande efter trender. Även om det var en del turbulens på främst aktiemarknaden under månaden, med oron kring bl.a. Nordkorea, så fortsatte ett antal viktiga marknader sina trender från tidigare månad och många CTAs kunde kapitalisera på bl.a. sina korta positioner i Amerikanska Dollarn, sina långa positioner i ädelmetaller och sina långa positioner i obligationer. 
  
I RPMs fonder var dessa traditionella trendföljare månadens bästa sub-strategi och var upp mellan 3% och 6%. "Hybrida trendföljare", kortsiktiga CTAs samt systematisk Makro hade blandade resultat och varierade från -8% till + 1.4%. 

När vi nu går in i september så ser vi att vårt trendmått (MDI) har börjat stiga från tidigare väldigt låga nivåer, och vi har också ökat andelen trend i våra fonder. Vi står även redo att eventuellt göra en generell riskökning i våra fonder, givet att Mario Draghi inte kommer med nya överraskningar senare i veckan (7 sep).

För att läsa våra fonders månadsbrev så klicka på länkarna nedan:

RPM Evolving CTA Fund Aug 2017

RPM Galaxy Aug 2017

Placera rekommenderar RPM Galaxy som "det försiktiga alternativet"

Pär Ståhl på Placera (www.placera.se) fortsätter rekommendera RPM Galaxy som del av det försiktiga fondalternativet.

"Tanken med Placeras alternativa fondplacering är att få en stabil och jämn avkastning till en betydligt lägre risk än aktiemarknaden. Vi tror att om aktienedgången sprider sig till de amerikanska börserna och det blir en längre nedgångsperiod för aktier under hösten, kan det försiktiga fondalternativet vara lite av en ”säker hamn”, precis som det är tänkt." skriver Pär Ståhl.

Läs hela artikeln här nedan:

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/08/31/det-forsiktiga-fondalternativet.html