RPMs fonder fortsatte upp i april - läs månadskommentarerna här!

Både RPM Evolving CTA Fund (+1.1%) och RPM Galaxy (+2.4%) var upp i april med vinster från framförallt stigande obligationsräntor i USA och stigande energipriser. 

Tittar vi på positionerna i fonderna per sista april så är de 5 största:

- Kort amerikanska obligationer (dvs positionerad för fortsatt stigande räntor)

- Kort amerikanska aktieindex (dvs positionerad för fallande aktiemarknader i USA)

- Lång råolja (dvs positionerad för fortsatt stigande priser)

- Lång europeiska obligationer (dvs positionerad för fallande räntor)

- Lång europeiska aktier (dvs positionerad för stigande aktiepriser)

För mer information, se månadskommentarerna nedan:

RPM Evolving CTA Fund E-R

RPM Galaxy E