RPM är nu medlemmar av Swesif!

RPM är nu medlemmar av Swesif, ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Den långsiktiga målsättningen med Swesif är att:

  • Öka kunskapen om hållbara investeringar
  • Vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter
  • Bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige.
  • Vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU
  • Bidra till den allmänna debatten om hållbara investeringar

Vill du veta mer om RPMs hållbarhetsarbete så hittar du det här: Hållbarhet

Vill du veta mer om Swesif så hittar ni det på länken nedanför:

www.Swesif.se