RPM Galaxy prisad på HedgeNordic Awards 2018

HedgeNordic (www.hedgenordic.com) utser varje år vinnarna i ett antal olika hedgefondkategorier baserat på kvantitativa och kvalitativa aspekter. I onsdags, 25/4, på HedgeNordic Awards 2018 mottog RPM Galaxy 2a platsen i kategorin "Best Nordic CTA". På plats för att ta emot priset var Johanne Schou Vassbotn (Head of Investment Operations) och Per Ivarsson (vice VD) från RPM. 

RPM Galaxy är en diversifierad multi-CTA fond med tydligt fokus på trendföljande strategier och Crisis Alpha. Fonden investerar i stora, väletablerade CTAs med långt track-record*. Ca 75% av fonden innehav utgörs av trendföljande strategier medan 25% är diversifierande kortsiktiga CTA-strategier. RPM utvärderar fondens CTAs på löpande basis, allokerar mellan förvaltarna och justerar fondens risknivå med stöd från egenutvecklade indikatorer och analyser. 

HedgeNordic Awards 2018, Stockholm April 25

HedgeNordic Awards 2018, Stockholm April 25

 

* till skillnad från RPMs andra fond RPM Evolving CTA Fund som investerar i mindre CTAs med kortare historik och som befinner sig i en tydligt utvecklingsfas. 

 

Viktig information: Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör noggrant läsa fondens faktablad, prospekt och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på RPMs hemsida, www.rpmfonder.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.