Trender på bred front ger CTAs en bra start på 2018

Efter ett mediokert 2017, där den enda egentliga exploaterbara trenden var i aktier, så har 2018 börjat på bästa sätt för de flesta CTAs. Men vad är det då som har ändrats? 

På ett mer övergripande plan så känns det som att marknaden nu har tagit till sig av den bättre-än-förväntade makroekonomiska statistiken som kom från både USA och Europa under hösten. Detta i kombination med att flera analyshus spår en fortsatt växande och stark ekonomi under 2018 gör att världen positionerat sig för tillväxt. Detta har gjort så att nya trender tagit fart.

Förutom en fortsatt stark aktiemarknad så ser vi nu också att olja/energi-priser stiger, metaller (tex. guld och koppar) stiger, amerikanska räntor stiger och den amerikanska dollarn försvagas mot de flesta andra valutor. Då de flesta CTAs är aktiva i alla dessa sektorer så har vinster kommit från flera olika håll, vilket har givit oss en stark uppgång under månaden. 

Bilden nedan visar RPMs egenutvecklade mått på trendstyrka "MDI"*. Detta mått mäter trender från 5 dagar upp till 260 dagar för 77 olika terminsmarknader. Som ni ser får vi gå tillbaka till 2014 för att se den styrka i trenderna som vi nu ser.

RPM MDI Jan 18.png

Delar vi in MDI i sektorer och tidshorisonter (20 -100 dagar) så ser vi breda trender på speciellt de korta tidsperioder, men flera sektorer (tex. aktier och obligationer) visar styrka även på medel-och långsikt. 

* vill ni ha mer information om MDI (Market Divergence Indicator) och våra andra indikatorer så kontakta oss gärna.

* vill ni ha mer information om MDI (Market Divergence Indicator) och våra andra indikatorer så kontakta oss gärna.