Placera rekommenderar RPM Galaxy som "det försiktiga alternativet"

Pär Ståhl på Placera (www.placera.se) fortsätter rekommendera RPM Galaxy som del av det försiktiga fondalternativet.

"Tanken med Placeras alternativa fondplacering är att få en stabil och jämn avkastning till en betydligt lägre risk än aktiemarknaden. Vi tror att om aktienedgången sprider sig till de amerikanska börserna och det blir en längre nedgångsperiod för aktier under hösten, kan det försiktiga fondalternativet vara lite av en ”säker hamn”, precis som det är tänkt." skriver Pär Ståhl.

Läs hela artikeln här nedan:

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/08/31/det-forsiktiga-fondalternativet.html