Volatiliteten nere på historsikt låga nivåer - hur påverkar detta CTAs

Volatiliteten, på både aktiemarknaden och på terminsmarknaden, är nere på historiskt låga nivåer. Vad betyder detta för CTAs? CTAs är en så kallad "lång volatilitetsstrategi", dvs. de tjänar typiskt sett pengar under perioder av stigande volatilitet eller när marknader rör på sig, mycket och under helst en längre tid. Dessa perioder av ökande rörelser på marknaden brukar ibland sammanfalla med större och kraftigare nedgångar på aktiemarknaden och är då CTAs bidrar med så kallat Crisis Alpha (se te.x. rörelsen 2008 i graferna nedan).

Den senaste tidens sjunkande volatilitet och stabiliseringen (tillfälligt?) på låga nivåer har således inte gynnat CTAs. Det som är positivt för en CTA-investerare är att volatiliteten aldrig/sällan är kvar på dessa låga nivåer under en längre tid, utan ersätts av perioder med stigande volatilitet.

Disclaimer: Past performance is not indicative of future results