Placera rekommenderar RPM Galaxy som del av det "försiktiga fondalternativet"

Placera's Pär Ståhl rekommenderar RPM Galaxy som del av deras alternativa fondstrategi. 

Placera skriver att "Den alternativa fondstrategin kan med fördel användas som en byggsten i en portfölj om syftet är att minska den totala portföljrisken eller ge ett bra skydd i portföljen."

Läs hela artikeln här: 

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/05/31/det-forsiktiga-fondalternativet.html