Should I stay or should I go?

Should I stay or should I go? Dvs ska man köpa, sälja eller behålla CTAs efter att de gått dåligt?

De flesta CTAs och CTA-fonder är just nu i en sk. drawdown. En drawdown är värdeminskningen från en tidigare all-time-high (ATH) i ett avkastningsindex. Ofta uttrycks den i procent. När detta skrivs är Société Générales CTA Index – ett allmänt använt mått på hur det går för CTAs – i en drawdown på ca 11% från senaste ATH, räknat på dagliga data. En drawdown har alltså inget att göra med kalendertid eller årets avkastning – endast värdeminskning från ATH.

Drawdowns är obehagliga. De skapar osäkerhet. Kommer det att bli värre? Ska jag sälja?

I denna första upplaga av "RPM Educational" diskuterar vi hur en investering i CTAs avkastat beroende på tidpunkt på investering. Huvudpoängen är att de avkastningar som följt 3, 6 resp. 12 månader efter det att CTAs befunnit sig i större drawdowns, är väsentligen bättre än genomsnittet. Större drawdowns har i allmänhet utgjort utmärkta tillfällen att investera i CTAs – och mindre utmärkta tillfällen att sälja.

Läs hela texten här: RPM Educational #1 - Should I stay or should I go?

Har ni frågor eller kommentarer så hör gärna av er till oss!