RPMs fonder upp i februari

I februari var RPM Evolving CTA Fund upp 5.0% (-1.8% YTD) och RPM Galaxy var upp 4.4% (+4.0 YTD). 

Under månaden återhämtade sig CTA-avkastningen märkbart då de positiva trenderna återvände till aktiemarknaderna och förnyad politisk oroi euroområdet drev obligationsräntorna lägre.
 
I RPM Evolving var trendföljande och fundamentala strategier upp medan de kortsiktiga strategierna var negativa på månaden efter förluster från främst energisektorn. I RPM Galaxy var samtliga strategier upp.
 
Vi ser att marknadstrenderna återvänt, men att den nuvarande trendmiljön är nästan uteslutande driven av rallyt på aktiemarknaderna. Därmed har riskkoncentrationen ökat och därmed också portföljriskerna till något över genomsnittliga nivåer. Dessutom har vårt aggregerade mått på marknadstrender, MDI, förblivit i ingenmansland. Med tanke på den nuvarande lönsamma, men ensidiga marknadsmiljön, behåller vi fördelningen i stort men ökar upp allokeringen till förvaltare med diversifierande positioner där så är möjligt.

Läs respektive fonds månadsrapport här:

RPM Evolving CTA Fund E-R

RPM Galaxy E