September - svår månad för CTAs

Kraftig vändning mitt i månaden slår mot trendföljande CTAs

September började bra för CTAs då trenderna från föregående månader fortsatte med fallande obligationsräntor, svagare USD samt stigande bas-och ädelmetaller. Under andra halvan av månaden gjorde dock marknaderna en U-sväng; obligationsräntorna steg kraftigt efter positiva kommentarer från Janet Yellen, amerikanska dollarn steg och nådde sin högsta notering mot euron och yenen på flera månader, samtidigt som metallpriserna vände nedåt då den geopolitiska oron lättade.  
  
I RPMs fonder hade trendföljande CTAs svårast att hantera den kraftiga vändningen och slutade månaden ner med förluster i just obligationer, valutor och metaller. Våra diversifierande strategier (Kortsiktiga CTAs, samt Systematisk Makro) kunde bättre hantera marknadens U-sväng och var med få undantag upp på månaden.

Efter den globala inflationsuppgången har centralbankerna nu intagit en mer hökaktig hållning. Ett allmänt positivt scenario verkar växa fram. Vårt mått på marknadstrender, MDI, har tickat upp i enlighet med detta och vi bibehåller därför en övervikt till trendföljande förvaltare och håller portföljriskerna något över det långsiktiga genomsnittet.

För de senaste månadsrapporterna, klicka på respektive fond:

RPMs fonder