RPM's fonder avslutade året starkt

RPMs fonder avslutade året starkt främst tack vare det fortsatta Trump-rallyt i aktier, en starkare USD samt Federal Reserves räntehöjning och uppdaterade syn på takten på höjningar under 2017. De största vinsterna undre månaden gjordes således från långa positioner i aktier, lång position i USD samt korta positioner i Amerikanska statspapper.

                                                                             December                                  2016

RPM Evolving CTA Fund (EUR)                            + 5.3%                                    + 4.1%

RPM Evolving CTA Fund (SEK)                            + 5.3%                                    + 3.1%

RPM Galaxy (EUR)                                                + 3.5%                                    + 5.0%

RPM Galaxy (SEK)*                                              + 3.5%                                    + 2.3%

*Startdatum för RPM Galaxy (SEK) är den 2016-01-05

Se respektive fonds månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund F (EUR)

RPM Evolving CTA Fund EI (SEK) Institutional

RPM Evolving CTA Fund ER (SEK) Retail

RPM Galaxy C (EUR)

RPM Galaxy E (SEK)